Biểu đồ Gantt trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Nếu ai đó hỏi bạn kể tên ba thành phần chính của Microsoft Excel, bạn sẽ trả lời như thế nào? Thông thường câu trả lời sẽ như sau. bảng tính để nhập dữ liệu công thức tính toán và biểu đồ để hiển thị các loại dữ liệu khác nhau. ở dạng đồ họa

Tôi tin rằng mọi người dùng Excel đều biết biểu đồ là gì và cách tạo nó. Tuy nhiên, có một loại biểu đồ còn mới đối với nhiều người dùng: Biểu đồ Gantt. Hướng dẫn ngắn này giải thích các tính năng chính của biểu đồ Gantt và cách tạo một biểu đồ đơn giản Biểu đồ Gantt trong Excel để tải xuống các mẫu biểu đồ Gantt nâng cao và cách sử dụng Gantt Chart Creator Online Project.

Biểu đồ Gantt là gì?

Biểu đồ Gantt được đặt theo tên của Henry Gantt, một kỹ sư cơ khí và nhà tư vấn quản lý. Anh ấy là người Mỹ. Ông đã tạo ra biểu đồ này vào đầu những năm 1910. Biểu đồ Gantt trong Excel đại diện cho các dự án hoặc nhiệm vụ trong biểu đồ thanh bậc thang ngang. Biểu đồ Gantt hiển thị cấu trúc từng phần của một dự án, hiển thị ngày bắt đầu và ngày kết thúc. cũng như các mối quan hệ khác nhau của các hoạt động trong dự án Bằng cách này, bạn có thể theo dõi các dự án theo một lịch trình định trước hoặc theo một cột mốc được xác định trước.

Cách vẽ biểu đồ Gantt trong Excel

Để vẽ biểu đồ Gantt thì dữ liệu của bạn cần có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và Khoảng thời gian để hoàn thành mỗi công việc.

Giả sử các bạn có bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ Gantt như sau:

Cho bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ Gantt

Dựa vào bảng dữ liệu trên các bạn có thể bắt đầu vẽ biểu đồ Gantt trong Excel với các bước sau:

Bước 1: Tạo biểu đồ thanh xếp chồng dựa trên “Ngày bắt đầu”

Chọn dải ô từ C4 đến C10 (cột Ngày bắt đầu), tiếp theo chọn thẻ Insert, trong phần Charts các bạn chọn biểu đồ cột và chọn biểu đồ thanh xếp chồng như hình dưới.

Trong phần Charts chọn biểu đồ cột và chọn biểu đồ thanh xếp chồng

Như vậy các bạn đã vẽ được biểu đồ thanh xếp chồng.

Đã vẽ được biểu đồ thanh xếp chồng

Bước 2: Thêm dữ liệu trong cột Thời gian hoàn thành vào biểu đồ thanh xếp chồng.

1. Trên biểu đồ các bạn nhấn chuột phải và chọn Select Data.

Trên biểu đồ nhấn chuột phải và chọn Select Data

2. Xuất hiện cửa sổ Select Data Source, các bạn nhấn chọn Add để mở Edit Series.

Trong cửa sổ Select Data Source, nhấn chọn Add

3. Xuất hiện Edit Series các bạn cần nhập tên hoặc chọn tên trong phần Series name (ví dụ nhập Khoảng thời gian hoặc chọn đến ô tiêu đề trong bảng Thời gian hoàn thành). Tiếp theo trong phần Series values các bạn chọn biểu tượng như hình dưới.

Nhập tên hoặc chọn tên trong phần Series name

4. Các bạn nhấn giữ và kéo chuột chọn vùng dữ liệu trong cột Thời gian hoàn thành (E5:E10).

Nhấn giữ và kéo chuột chọn vùng dữ liệu trong cột Thời gian hoàn thành

5. Tiếp theo để trở về giao diện trước các bạn nhấn chọn Enter, sau đó nhấn OK -> OK để đóng Edit Series và Select Data Source.

Đóng Edit Series và Select Data Source

Như vậy các bạn sẽ thấy biểu đồ thêm một phần mới như sau:

Biểu đồ có thêm một phần mới

Bước 3: Thêm mô tả công việc

1. Mở lại cửa sổ Select Data Source bằng cách nhấn chuột phải vào biểu đồ và chọn Select Data.

Nhấn chuột phải vào biểu đồ và chọn Select Data

2. Xuất hiện cửa sổ Select Data Source các bạn nhấn chọn Edit trong phần Horizontal.

Nhấn chọn Edit trong phần Horizontal

3. Trên hộp thoại Axis Labels các bạn nhấn chọn vùng dữ liệu trong cột Công việc thực hiện (B5:B10). Sau đó nhấn OK -> OK để đóng hộp thoại Axis Labels và Select Data Source.

Trên hộp thoại Axis Labels nhấn chọn vùng dữ liệu trong cột Công việc thực hiện

Các bạn sẽ thấy phần Công việc thực hiện trên biểu đồ.

Phần Công việc thực hiện trên biểu đồ

Bước 4: Ẩn cột màu xanh để thành biểu đồ Gantt.

1. Trên biểu đồ, các bạn nhấn chọn chuột trái vào 1 thanh màu xanh bất kỳ như vậy tất cả các thanh màu xanh đều được chọn, các bạn nhấn chuột phải và chọn Format Data Series.

Nhấn chuột trái vào 1 thanh màu xanh - nhấn chuột phải và chọn Format Data Series

2. Lúc này phần Format Data Series xuất hiện phía bên phải, trong phần Fill & Line các bạn chọn No fill và No line như hình dưới.

Trong phần Fill & Line chọn No fill và No line

Như vậy biểu đồ của các bạn được như sau:

Được biểu đồ

Bước 5: Xóa khoảng trắng phía trước.

Phần các bạn vừa ẩn vẫn để lại khoảng trắng, các bạn có thể xóa khoảng trắng này bằng cách:

1. Trên bảng dữ liệu các bạn nhấn chuột phải vào ô đầu tiên trong Ngày bắt đầu -> Format Cells.

Nhấn chuột phải vào ô đầu tiên trong Ngày bắt đầu - Format Cells

2. Trong thẻ Number của Format Cells các bạn chọn định dạng General các bạn xem cách lưu trữ ngày mà bạn chọn trong Excel trong phần Sample.

Xem cách lưu trữ ngày trong phần Sample

3. Tiếp theo trên biểu đồ các bạn chọn chuột phải vào phần ngày, và chọn Format Axis (hoặc các bạn nhấp đúp chuột vào phần ngày).

Trên biểu đồ chọn chuột phải vào phần ngày và chọn Format Axis

4. Xuất hiện phần Format Axis ở phía bên phải, tại phần Axis Options các bạn nhập số trong phần Sample mà bạn đã xem ở trên vào ô Minumum. Như vậy các bạn sẽ thấy khoảng trắng đã được xóa.

Nhập số trong phần Sample đã xem ở trên vào ô Minumum

Bước 6: Xóa khoảng trắng giữa các thanh ngang.

1. Trên biểu đồ các bạn nhấn chọn vào 1 thanh màu cam bất kỳ để chọn tất cả các thanh màu cam, tiếp theo nhấn chuột phải vào nó và chọn Format Data Series.

Nhấn chuột phải vào 1 thanh màu cam và chọn Format Data Series

2. Xuất hiện phần Format Data Series phía bên phải, trong Series Options các bạn chỉnh trong phần Series Overlap các bạn để 100%, Gap Width các bạn để 0%. Như vậy các bạn sẽ thấy khoảng trắng giữa các thanh ngang sẽ không còn.

Trong phần Series Overlap để 100%, Gap Width để 0%

Các bạn có thể thu nhỏ chiều cao của biểu đồ để biểu đồ Gantt đẹp hơn như hình dưới.

Đã thu nhỏ chiều cao của biểu đồ

Bước 7: Sắp xếp lại dữ liệu phù hợp với Công việc thực hiện

Các bạn cũng thấy trên biểu đồ thì thứ tự công việc đã bị đảo ngược, vì thế các bạn cần sắp xếp lại dữ liệu cho đúng trình tự, đúng bước cần làm bằng cách:

1. Nhấn chuột phải vào phần Công việc thực hiện và chọn Format Axis hoặc các bạn nhấp đúp chuột trái vào phần Công việc thực hiện trên biểu đồ.

Nhấn chuột phải vào phần Công việc thực hiện và chọn Format Axis

2. Xuất hiện phần Format Axis xuất hiện phía bên phải Excel các bạn đánh dấu tích chọn trong ô vuông trước ô Categories in reverse order và đóng Format Axis.

Đánh dấu tích chọn trong ô Categories in reverse order

Các bạn sẽ được biểu đồ Gantt như sau:

Kết quả được biểu đồ Gantt

Trên đây là cách vẽ biểu đồ Gantt trong Excel, hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về biểu đồ Gantt và biết cách vẽ biểu đồ Gantt trong Excel. Chúc các bạn thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE