Đơn Xin Việc & Nghỉ Việc
0
Download mẫu Đơn Xin Việc và hướng dẫn viết chuẩn
1

Đơn xin việc là một loại giấy tờ thường được đính kèm trong bộ hồ sơ xin việc, có thể là viết tay hoặc đánh máy. Hãy cùng xem những mẫu đơn xin việc chuẩn ...

0
Tải mẫu “Đơn Xin Nghỉ Việc”
1

Khi muốn xin nghỉ việc, chắc hẳn ai cũng đau đầu không biết nên viết đơn xin nghỉ việc như thế nào để có thể vừa lòng cả đôi bên. Đơn xin nghỉ việc sẽ giúp bạn ...

Phần mềm bản quyền FULL miễn phí