Tính phần trăm (%) cực nhanh và dễ dàng

Deal Score0
Deal Score0

Tính toán phần trăm % là dạng tính toán chúng ta thường gặp nhất, thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi bài toán sẽ có những cách tính phần trăm khác nhau.

Bạn làm bên ngân hàng thì tính phần trăm tiền lãi hàng năm, làm kinh doanh thì tính phần trăm doanh thu, % tiền lời mỗi năm hoặc mỗi tháng. Nếu những bạn nào chưa thành thạo hay chưa biết với cách tính cũng như là công thức tính % thì hãy xem bài viết này để hiểu rõ hơn.

Tính tỷ số phần trăm

Tính tỷ lệ % trên tổng số là cách tính hay gặp trong các phép toán tính phần trăm hiện nay. Để tính phần trăm của một số hay tính % của một đối tượng trong số nhiều đối tượng, bạn chỉ cần lấy số lượng đối tượng cần tính chia cho tổng số đối tượng, rồi nhân với 100 là ra được kết quả.

Tính % của a và b:

– Tỷ số phần trăm của a = a/(a+b)*100(%)
– Tỷ số phần trăm của b = b/(a+b)*100(%) hoặc %b = 100 – %a

Ví dụ: Giả sử bạn có bài toán cần tính về hàng xuất đi là 35 thùng áo và 30 thùng quần. Vậy thì số lượng xuất thùng áo chiếm bao nhiêu % trong tổng số hàng đã được xuất.

– % thùng áo

cach tinh ty so phan tram

– % thùng quần = 100 – 53,8= 46,2% hoặc

cach tinh ti so %

Tính phần trăm tăng trưởng để so sánh % chênh lệch

Cách tính phần trăm tăng trưởng để so sánh % chênh lệch cũng là cách tính phần trăm lợi nhuận. Cách tính này sẽ tính % chênh lệch giữa 2 giá trị khác nhau mang đến

Công thức tính sẽ là: (b-a)/a x 100 (%)

Trong đó: b là số mà bạn cần so sánh chênh lệch; a chính là mốc để bạn thực hiện so sánh.

Ví dụ: Liên quan đến doanh thu. Bạn có doanh thu tháng 4 là 400 triệu đồng, doanh thu tháng 5 là 500 triệu đồng. Tính % tăng trưởng của tháng 5 so với tháng 4.

% tăng trưởng của tháng 5 = (500-400)/400 x 100 = 25%

cach tinh phan tram tang truong

Số % ở trên có thể sẽ là con số âm nếu như doanh thu của những tháng sau mà thấp hơn tháng trước. Chẳng hạn doanh thu tháng 6 là 600 triệu, nhưng tháng 7 doanh thu chỉ có 550 triệu => tính ra % chênh lệch sẽ là tháng 7 doanh thu giảm 50 triệu so với tháng 6. Tương tự như cách tính trên sẽ có kết quả % là: % tăng trưởng của tháng 7 = (550-600)/600 x 100 = -8,3%

Tính phần trăm hoàn thành

Công thức: % Đã hoàn thành = Doanh thu đã đạt được/Doanh thu đã đặt ra *100 (Đơn vị là %)

Ví dụ công ty PhanMemFREE.org đặt ra mục tiêu cho năm 2020 là có được 5.000 bài đăng cho website. Tính đến hết quý 1, số bài đăng đạt được là 1020 bài. Hỏi PhanMemFREE.org đã hoàn thành bao nhiêu % so với mục tiêu đề ra?

PhanMemFREE đã hoàn thành = 1020/5000 x 100 = 20,4%.

Như vậy tính tới hết quý 1, PhanMemFREE.org hoàn thành 20,4% mục tiêu đề ra.

Nếu hết quý 4 số bài đăng trên PhanMemFREE.org là 5200 bài, thì % hoàn thành = 5200/5000 x 100 = 104%.

Để biết % hoàn thành là vượt hay kém, bạn chỉ cần so sánh nó với 100%, nếu lớn hơn là vượt mục tiêu, nếu nhỏ hơn là chưa hoàn thành mục tiêu.

Như ví dụ ở trên 104%>100%, nghĩa là PhanMemFREE không chỉ hoàn thành mà còn vượt mục tiêu 4%.

Tính phần trăm giảm giá tiền

Công thức: Số tiền sau khi giảm giá = Giá tiền x [(100 – % giảm giá)/100]

Ví dụ: Bạn đi mua đồ và lựa chọn một món đồ giá của nó là 500 nghìn đồng, và được giảm giá 20%. Vậy cách tính ra kết quả phần trăm giảm giá nhanh nhất là bao nhiêu?

– Áp dụng công thức trên vào ví dụ, ta có thông tin như sau: Giảm giá 20%, tức 100% – 20% = 80% => 80/100 = 0.8.
– Như vậy, giá của món đồ sau khi giảm giá sẽ là: 500 nghìn đồng x 0.8 = 400 nghìn đồng.

Tính phần trăm tăng giá tiền

Để tính phần trăm tăng giá nhanh nhất, bạn cũng có thể áp dụng tương tự như cách tính phần trăm giảm giá ở trên.

Ví dụ: Một món đồ giá là 500 nghìn đồng, nhưng bây giờ giá của sản phẩm tăng thêm 20% thì công thức tính nhanh sẽ như sau: 100% + 20% = 120%

Do vậy, giá tiền mà bạn thanh toán sẽ phải trả là: 500 nghìn x 120% = 500 nghìn x 1,2 = 600 nghìn đồng.

Tính tiền lãi suất ngân hàng

Ví dụ bạn gửi ngân hàng 213 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5%. Tính lãi suất hàng tháng nhận được, lãi suất sau 6 tháng gửi ngân hàng.

Lãi suất hàng tháng là

Lãi suất hàng tháng

Lãi suất sau 6 tháng gửi là

Lãi xuất theo kỳ hạn

Bài viết trên đây là toàn bộ những chia sẻ của tôi về các ứng dụng của công thức tính phần trăm (%). Hi vọng rằng qua bài viết này các bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong việc tính phần trăm trong Excel và có thể áp dụng vào công việc thực tế một cách dễ dàng.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE