Mã Nguồn
0
Download Turbo Pascal – Phần mềm lập trình Pascal
1

Bạn đang download phần mềm lập trình Turbo Pascal trên máy tính, một trình biên dịch và là môi trường phát triển cho ngôn ngữ lập trình Pascal chạy trên ...

0
Download BitNami Joomla! Stack for Mac
1

BitNami Joomla! Stack for Mac giúp bạn dễ dàng triển khai Joomla, một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở với cộng đồng đang phát triển và tích cực với ...

0
Download Javascript PopUp Maker – Thiết kế Popup nhanh
1

Javascript PopUp Maker là một phần mềm dùng thiết kế tạo các cửa sổ popup cho website mình đang quản lý, chương trình cung cấp nhiều cửa sổ dạng popup khác ...

0
Download BitNami RubyStack For Mac – Hỗ trợ cài đặt Ruby on Rails
1

BitNami RubyStack For Mac cung cấp cho người dùng gói phần mềm chứa tất cả các ứng dụng để cài đặt và hỗ trợ hoạt động của Ruby on Rails, bao gồm Rails, ...

0
Download Visual Basic NET Projects – Làm việc với Visual Basic
1

Visual Basic NET Projects là một phần mềm hỗ trợ người dùng thực hiện thao tác nhập, xuất dữ liệu, tạo giao diện đồ họa cho ứng dụng,.... Chương trình  là ...

0
Download MySQL for Windows – Quản lý cơ sở dữ liệu SQL
1

MySQL for Windows cung cấp cho bạn một bộ công cụ để phát triển và quản lý các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh trên Windows. Ứng dụng hỗ trợ rất nhiều ...

0
Download VBto Converter – Chuyển đổi forms của MS Visual Basic
1

VBto Converter là một phần mềm toàn diện và đáng tin cậy cho phép bạn chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0  thành các tệp tài nguyên và nguồn như ...

0
Download Delphi and C Builder Decompiler – Dịch ngược Delphi & C
0

Delphi and C Builder Decompiler là một phần mềm dễ sử dụng có thể giúp bạn khôi phục mã nguồn bị mất một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nếu mã nguồn dự án C++ ...

0
Download Codecompare – So sánh các đoạn mã
1

Codecompare là  một công cụ tiện dụng, dễ sử dụng, cho bạn một phương pháp mới để so sánh mã nguồn trong môi trường Visual Studio để xem các chương trình ...

0
Download Winpcap – Thư viện mã nguồn mở
1

WinPcap là công cụ tiêu chuẩn công nghiệp để truy cập mạng lớp liên kết trong môi trường Windows. Winpcap cho phép các ứng dụng chụp và truyền các gói mạng ...

0
Download Visual Basic Source Code Controls
1

Visual Basic Source Code Controls là một ngôn ngữ lập trình dành cho hệ điều hành windows, chương trình cho phép người dùng sử dụng các tiện ích như ...

Phần mềm bản quyền FULL miễn phí