Download JDecompiler – Xem và dịch ngược Java

Deal Score+1
Deal Score+1
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION1.11
PUBLISHEREusoftware
DOWNLOAD353123

Hiện tại, có rất nhiều các trình dịch ngược java, nhưng tất cả chúng đều sử dụng các trình soạn thảo riêng để xem mã nguồn được dịch ngược và hầu hết chúng không thể làm nổi bật các từ khóa java. JDecompiler là một trình dịch ngược java hữu ích và rất nhỏ, nó sẽ dịch ngược tệp java lớp rất dễ dàng.

Đọc, phân tích file class với JDecompiler

JDecompiler là một công cụ rất nhỏ mà có thể dịch ngược các file class java rất dễ dàng, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn (ví dụ EditPlus, UltraEdit) để dịch ngược và xem tệp lớp java.

JDecompiler cũng có thể giúp bạn thêm số dòng gốc dưới dạng các nhận xét trong tệp dịch ngược rất hữu ích để gỡ lỗi. Chương trình rất dễ sử dung, bạn chỉ cần xác định trình soạn thảo văn bản mà bạn muốn, sau đó nhấp đúp vào tệp lớp từ Explorer hoặc tệp jar (zip) chương trình sẽ tự động khởi động trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn để dịch ngược tệp lớp và xem mã nguồn được dịch ngược.

JDecompiler cũng tích hợp nhiều công cụ mã hóa và gỡ lỗi các mã nguồn sau khi được biên dịch, khả năng tái tạo mã bị chết. JDecompiler có thể trực tiếp đọc các tập tin Class hoặc lưu trữ Zip khác, cung cấp cho bạn khả năng sử sắp xếp, tổ chức và kiểm soát các File dịch theo những thư mục riêng biệt.

Java Decompiler

Các tính năng chính của JDecompiler:

  • Hỗ trợ lưu, chỉnh sửa, in và biên dịch mã Java tạo ra
  • Cho phép khôi phục nhiều mã nguồn bị phá hủy
  • Tích hợp các công cụ mã hóa và gỡ lỗi
  • Đơn giản, dễ cài đặt và dễ sử dụng.

Tải JDecompiler

Một trong những phần mềm hỗ trợ dịch ngược java tốt nhất hiện nay không thể không kể đến JDecompiler, chương trình hỗ trợ rất nhiều tính năng tiện dụng và cần thiết cho những lập trình viên.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      Phần mềm bản quyền FULL miễn phí