Download MySQL for Windows – Quản lý cơ sở dữ liệu SQL

Deal Score+1
Deal Score+1
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION5.6.22 (64bit)
PUBLISHERMySQL AB
DOWNLOAD342467

MySQL for Windows cung cấp cho bạn một bộ công cụ để phát triển và quản lý các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh trên Windows. Ứng dụng hỗ trợ rất nhiều công cụ tiện dụng để xây dựng một mã SQL hoàn thiện và tổ chức dữ liệu trong một mội trường được sắp xếp khoa học, tính bảo mật cao.

Quản lý, tạo cơ sở dữ liệu SQL với MySQL for Windows

MySQL for Windows là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở (RDBMS), hỗ trợ người dùng kiểm tra toàn bộ hệ thống và lập báo cáo toàn bộ yêu cầu cần thiết trước khi cài đặt sản phẩm lựa chọn. Sau khi cài đặt xong hết chương trình bổ sung, nó sẽ hiển thị toàn bộ sản phẩm nào được cập nhật hoặc cài đặt tùy theo lựa chọn của người dùng.

MySQL for Windows còn cung cấp cho người dùng một mật khẩu để bảo vệ cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn tất cả những truy cập trái pháp và chỉnh sửa tài liệu từ người khác. MySQL for Windows cung cấp kết nối trình điều khiển cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp để sử dụng MySQL với các ứng dụng và công cụ.

MySQL Free

Các tính năng chính của MySQL for Windows:

  • Phân vùng dữ liệu hợp lý nhằm cải thiện tốc độ xử lý và quản lý đối với các hệ cơ sở dữ liệu có quy mô lớn
  • Khả năng Scheduler cho phép người sử dụng thao tác nhiều công việc khác nhau
  •  Xây dựng và bảo vệ mã SQL
  •  Cung cấp các nền tảng cho việc xây dựng và quản trị Website

Tải MySQL miễn phí

MySQL for Windows là một trong những công cụ hỗ trợ quản lý, tạo cơ sở sữ liệu SQL tốt nhất hiện nay, chương trình cung cấp đầy đủ các tính năng cho bạn thực hiện một cách dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      Phần mềm bản quyền FULL miễn phí