Download VBto Converter

Deal Score0
Deal Score0
Download VBto Converter
Rate this post
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION2.81
PUBLISHERStressSoft Company
DOWNLOAD336098

VBto Converter là một phần mềm toàn diện và đáng tin cậy cho phép bạn chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0  thành các tệp tài nguyên và nguồn như MS VC++ hoặc VB.NET.

Chuyển đổi forms của MS Visual Basic với VBto Converter

VBto Converter dùng để chuyển các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET.

VBto Converter cung cấp chuyển đổi cải tiến ADO sang ADO.NET và cung cấp hỗ trợ cho DAO, ADO, VBA, FileSystemObject, VB6 UserControls, VS 2010, Delphi 2010, VB.Data. Một tiện ích để dịch ngược VB5 / VB6 của các chương trình cũng có sẵn. Công cụ này sẽ cho phép bạn trích xuất các biểu mẫu, nhưng sẽ không dịch ngược mã VB6 ban đầu.

VBto Converter cho phép bạn tạo hoặc cập nhật bất kỳ dự án nào. Ví dụ, đối với MS VC ++, tất cả các biểu mẫu và mã nguồn của các dự án VB6 có thể được chuyển đổi thành các hộp thoại dựa trên MFC. Mỗi hộp thoại như vậy sẽ được cung cấp với các tệp .cpp và .h của nó.

VBto Converter Full Free

Các tính năng chính của VBto Converter:

  •  Chuyển đổi các dự án Microsoft Visual Basic 6.0 (bao gồm mã nguồn) sang MS Visual Studio VB.NET, C #, J #, VC.NET, VC ++ (MFC), Borland C ++ Builder, Borland Delphi.
  • Cho phép tạo hoặc cập nhật bất kỳ dự án nào
  • Hỗ trợ nhiều định dạng đầu và và đầu ra
  • Dễ dàng cài đặt và hoàn toàn miễn phí.

Chỉ với vài thao tác, bạn đã có thể tải VBto Converter về ngay máy của mình, chương trình cho phép tải hoàn toàn miễn phí, việc cài đặt cũng rất dễ dàng, giúp bạn chuyển đổi forms của MS Visual Basic một cách dễ dàng và chính xác.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Register New Account
Continue with Social Login
Reset Password