Classic Shell

Deal Score0
Deal Score0
  • Vỏ cổ điển: 4.3.1
  • Nhà xuất bản: Ivo Beltchev
  • Kích thước: 6.9 MB
Classic Shell là ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Windows 7 và 8 với khả năng tùy chỉnh menu Start và nút Start cho cả hai hệ điều hành. Phần mềm có giao diện Windows Explorer cổ điển để làm cho mọi thứ nhanh hơn.

Classic Shell cho phép người dùng Windows 7 và 8 sử dụng giao diện cổ điển cho Start Menu Classic và Explorer cho phép người dùng chọn và thêm các công cụ vào Windows Explorer. Với Classic Start Menu, bạn quay lại Start Menu. Nó có trong tất cả các phiên bản Windows từ 95 lên Vista nên thao tác trên máy tính của bạn trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn rất nhiều và Classic Explorer hoạt động như một plug-in cho Windows Explorer, vì vậy bạn có thể thêm các thanh công cụ vào Explorer, tùy chỉnh chúng giống như trong Windows cũ.

Vỏ cổ điển
Tải xuống Classic Shell – Tùy chỉnh phần mềm Start Menu cho Windows 7/8

Các tính năng chính của Classic Shell:

– Tùy chỉnh Menu Start trên Windows 7/8
– Cung cấp các tùy chọn giao diện cổ điển cho Start Menu Classic và Explorer.
– Đã thêm thông tin công cụ cho Windows Explorer.
– Hoạt động các chức năng giống như trên Windows gốc.

Nhấp vào nút tải xuống.

.

Phần mềm FREE