Download Auto Click 2.5

Deal Score-1
Deal Score-1
  • Tên file: Download Auto Click 2.5 phiên bản
  • Bản quyền: Free
  • Phát hành: bestsoftwarecenter
  • Kích thước: 872.70 KB
  • Hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Auto Click là một chương trình tự động nhấp chuột cực hữu ích không chỉ trong làm việc mà còn cả khi chơi game. Ưu điểm của Auto Click là có thể tự động thực hiện một số việc nhấp chuột với tần suất lặp lại và danh sách các công việc đợi theo vị trí nhấp chuột trên màn hình.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE