Download Fastest File Splitter and Joiner

Deal Score0
Deal Score0
 • Tên file: Download Fastest File Splitter and Joiner phiên bản 3.3
 • Bản quyền: Free
 • Phát hành: Lê Minh Hoàng
 • Kích thước: 1.1 MB
 • Hệ điều hành: Windows XP/Vista /7/8/10

FFSJ (The Fastest File Splitter and Joiner) là tiện ích miễn phí được viết bởi tác giả Lê Minh Hoàng. Chương trình có thể tận dụng bộ nhớ đệm của đĩa, giúp tốc độ cắt ghép nhanh hơn từ 3 đến 5 lần so với các phần mềm nén thông dụng mà không làm ảnh hướng đến File nguyên mẫu.

Fastest File Splitter and Joiner là gì?

Fastest File Splitter and Joiner là phần mềm cắt nhỏ các tập tin có dung lượng lớn thành nhiều phần có dung lượng bằng nhau, sau đó tiến hành ghép nối chung lại để sử dụng và chia sẻ dễ dàng hơn.

Phần mềm ghép file và chia file này có khả năng chia những file có dung lượng lớn ra nhiều phần khác nhau mà dung lượng của mỗi phần sẽ do bạn quyết định, các File sau khi cắt được đánh dấu theo thứ tự.

Người dùng cũng được phép đặt tên File để phân biệt chúng. Các File sau khi cắt có định dạng kiểu .001, .002, .003 , part1, rar.001..

Các tính năng chính của Fastest File Splitter and Joiner:

Fastest File Splitter and Joiner có giao diện rất rõ ràng, gồm ba phần riêng biệt: chia nhỏ file, nối file và kiểm tra tính toàn vẹn của file tương ứng với ba tùy chọn Splitting, Joining và MD5 Checksum.

 • Splitting: bạn có thể chọn file nguồn và thư mục đầu ra, chọn số lượng hoặc kích thước của từng phần muốn chia. Nó cũng bao gồm tùy chọn xóa tập tin nguồn sau khi chia tách, sử dụng mật khẩu để mã hóa các phần, đảm bảo những người không được phép không thể truy cập.
 • Joinning: Chọn phần đầu tiên trong số các phần bị chia, thư mục lưu trữ file sau khi nối, tùy chọn nối các phần trong những địa điểm khác nhau hay xóa các phần sau khi đã được nối.
 • MD5 Checksum: Cho phép xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của một đối tượng bất kỳ. Bạn có thể so sánh hai checksum để chắc chắn rằng chữ ký của chúng giống nhau, hay chúng đã không bị thay đổi.

Tải Fastest File Splitter and Joiner

Link Download

   Phần mềm FREE