Powerpoint 2007

Powerpoint 2007
Powerpoint 2007

Bạn đang download PowerPoint 2007, một phiên bản mạnh mẽ của bộ công cụ Microsoft Office. Có rất nhiều phiên bản của PowerPoint bạn có thể sử dụng để tạo trình chiếu cho bài thuyết trình nhưng PowerPoint 2007 là lựa chọn mà chúng tôi khuyên bạn nên dùng.

Những tính năng chính của Microsoft Powerpoint:

  • Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp
  • Hiệu ứng hình ảnh
  • Hỗ trợ chèn ảnh, video, audio, bản đồ vào bài
  • Hỗ trợ nhiều bộ lọc, chỉnh sửa hình ảnh, video.

Phiên bản Microsoft PowerPoint 2007 được Phanmemfree cập nhật vào 11/3/2020. Hãy tải PowerPoint 2007 và sử dụng full chức năng của công cụ này để tạo các trình chiếu chuyên nghiệp cho bài thuyết trình nhé.

Các Phiên Bản Microsoft PowerPoint

Các phiên bản Microsoft PowerPoint, phần mềm tạo các slide trình chiếu chuyên nghiệp của Microsoft.
Phiên Bản
Powerpoint 2019
Powerpoint 2016
Powerpoint 2013
Powerpoint 2010
Powerpoint 2007
Phần mềm FREE