Download PHPRunner – Thiết kế PHP website

Deal Score+1
Deal Score+1
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION 10.1 build 32908
PUBLISHERXLineSoft
DOWNLOAD234590

PHPRunner là công cụ thiết kế giao diện trang web đặc biệt bằng PHP với các cơ sở dữ liệu MySQL , MS Access, SQL Server và Oracle. Khách truy cập trang web của bạn sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa, xóa và xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Thiết kế giao diện website PHP với PHPRunner

PHP Runner là một ứng dụng có khả năng tự động tạo ra toàn bộ danh mục các trang web để chèn thông tin vào các trường của một cơ sở dữ liệu nhất định.

Ngôn ngữ máy tính được sử dụng trong các trang đó là PHP. Các cơ sở dữ liệu mà PHP Runner hỗ trợ là MySQL, SQL Server và Oracle, từ xa cũng như cục bộ.

Nếu bạn không hài lòng với mã phông chữ do ứng dụng tạo ra, bạn luôn có thể sửa đổi nó bằng tay, thêm hướng dẫn của riêng bạn hoặc thay đổi thứ tự của các phần trên trang.

PHP Runner là một ứng dụng có khả năng tự động tạo ra toàn bộ danh mục các trang web để chèn thông tin vào các trường của một c ơ sở dữ liệu nhất định.

Phan Mem PHPRunner

Vì sao cần PHPRunner để thiết kế web?

 • Tạo các trang web đặc biệt bằng PHP với các cơ sở dữ liệu MySQL , MS Access, SQL Server và Oracle
 • Tạo các trang PHP được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Mẫu đa ngôn ngữ. Khả năng chọn ngôn ngữ trong khi đăng nhập
 • Thêm, xem, chỉnh sửa, sao chép và xóa các trang.
 • Hoạt động với tất cả các phiên bản Windows

Tải PHPRunner

PHPRunner là một phần mềm được cài đặt miễn phí với  tính năng thiết kế giao diện web PHP một cách nhanh chóng hiệu quả với một giao diện dể sử cho người dùng.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Phần mềm FREE