Download PortLock – Kiểm soát cổng truy cập mạng

Deal Score0
Deal Score0
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION5.33.0.0204
PUBLISHERSmartLine
DOWNLOAD262304

Portlock là một tiện ích hệ thống lấy thông tin toàn diện về các thiết bị và trình điều khiển được cài đặt trên hệ thống Windows của bạn, sắp xếp chúng cho bạn theo cách phân cấp. Hơn nữa, nó cũng cho phép bạn gửi thông tin đó đến Portlock,  thông qua e-mail hoặc tải lên trực tiếp, để làm phong phú cơ sở dữ liệu của họ và giúp người khác tìm thấy trình điều khiển thích hợp.

Kiểm soát truy cập mạng trên máy tính với Portlock 

PortLock là một công cụ cấp quyền quản trị người dùng trên máy tính để kiểm soát truy cập kết nối, chẳng hạn như TCP / IP và lấy quyền quản trị trên phân vùng NTFS trên phần cứng. Với công cụ này, bạn có thể đặt thời gian và ngày trên máy tính cũng như truy cập TCP / IP từ HTTP, FTP, SMTP, POP3, telnet, v.v. Nó cho phép bạn hạn chế quyền truy cập vào các chương trình mà bạn không muốn sử dụng khác.

Ngoài ra, PortLock có khả năng tạo ra một môi trường an toàn cho máy tính của bạn để ngăn chặn nó khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn bên ngoài, chẳng hạn như các thiết bị truyền dữ liệu hoặc Internet và tăng cường bảo mật máy tính từ bên trong. Do đó, máy tính của bạn sẽ tăng độ hoàn hảo tốt hơn. Với PortLock, máy tính của bạn sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ tấn công bên ngoài một cách hiệu quả.

Với PortLock, bạn có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau, chẳng hạn như làm mới danh sách thiết bị bất cứ lúc nào, tải tệp XML có sẵn với thông tin về trình điều khiển, cài đặt trình điều khiển và tải chúng theo cách thủ công, xuất danh sách thiết bị hiện tại của bạn vào tệp XML, gửi email danh sách thiết bị của bạn lên Portlock hoặc tải trực tiếp lên trang web của Portlock.

Chương trình trình bày một giao diện nhẹ trông khá giống với Trình quản lý thiết bị tiêu chuẩn của Windows, mặc dù cung cấp một bảng điều khiển bổ sung có chức năng hiển thị thông tin rất chi tiết về thiết bị bạn đã chọn trước đây trong danh sách được phân loại ở bên trái. Ở trên cùng, bạn sẽ tìm thấy một thanh công cụ cung cấp cho bạn các phím tắt để thực tế tất cả các tính năng mà chương trình bao gồm.

Download PortLock

Những tính năng chính của Portlock:

  • Cho phép người dùng có quyền quản trị trên máy tính
  • Truy cập đơn vị vào kết nối TCP / IP và thêm quyền quản trị vào phân vùng NTFS
  • Tạo môi trường bên trong an toàn cho máy tính, tăng cường bảo mật máy tính từ bên trong.

Tải Portlock miễn phí

PortLock là một phần mềm được tạo ra để giúp người dùng kiểm soát được truy cập mạng trên máy tính. Ngoài ra với PortLock còn giúp người dùng cảnh báo được các tác động nguy hại từ bên ngoài, giúp máy tính của bạn nâng cao được chất lượng.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      Phần mềm FREE