Download Shoshi English To Bangla Dictionary

Deal Score+1
Deal Score+1
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION1.2
PUBLISHERPicoTech Solutions
DOWNLOAD9997855

Tìm kiếm các từ trong một từ điển dựa trên giấy truyền thống có thể là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp, chưa kể đến việc có được một từ điển của một ngôn ngữ hiếm có thể là không thể. Shoshi English to Bangla Dictionary chính là giải pháp dành cho bạn lúc này, cho phép bạn nhanh chóng tra cứu bất kỳ từ nào bạn cần. Để chạy chương trình này, bạn không cần bất kỳ hỗ trợ ngôn ngữ và phông chữ Bangla nào được cài đặt trên PC.

Tra cứu tiếng Anh sang tiếng Bangladesh Shoshi English To Bangla Dictionary

Shoshi English To Bangla Dictionary là chương trình dịch các từ tiếng Anh sang ngôn ngữ Bangla và ngược lại mà không yêu cầu cài đặt phông chữ Bangla hoặc hỗ trợ ngôn ngữ. Nhập một từ vào hộp tìm kiếm và bản dịch sẽ được hiển thị bên trái. Kiểm tra kiến ​​thức từ vựng của bạn với nút Randomize.

Một tính năng thú vị là chương trình không chỉ hiển thị từ đã được dịch bằng tiếng Bangla mà còn cung cấp một số cụm từ và ví dụ về khả năng ghép từ.

Không giống như các từ điển khác, tiện ích này hoạt động ở cấp độ nền của hệ thống. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có thể thực hiện các hoạt động khác trên máy tính mà không lo rằng từ điển này sẽ ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

Bạn có thể muốn kiểm tra thêm phần mềm, chẳng hạn như Từ điển tiếng Anh Wanem sang tiếng Nepal , Từ điển kỹ thuật tiếng Anh-Bồ Đào Nha hoặc Từ điển tiếng Anh từ tiếng Anh sang tiếng Urdu , có thể tương tự như từ điển tiếng Anh Shoshi sang tiếng Anh.

Shoshi English To Bangla Dictionary

Các tính năng chính của Shoshi English To Bangla Dictionary

  • Từ điển tiếng Anh – Tiếng Bangla
  • Tìm kiếm từ ngữ dễ dàng
  • Tìm kiếm ngẫu nhiên các từ ngữ
  • Tốc độ xử lý cao, chính xác cho người dùng

Tải Shoshi English To Bangla Dictionary

Shoshi English to Bangla Dictionary là một phần mềm từ điển hoàn chỉnh với tất cả các từ hiện tại. Shoshi English To Bangla Dictionary cung cấp hầu hết các từ ngữ là tiếng Anh được dịch sang tiếng Bangla của người Bangladesh, để bạn dễ dàng hiểu được và áp dụng vào công việc của mình.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      Phần mềm FREE