IObit Unlocker

Deal Score+1
Deal Score+1

Giới thiệu về IObit Unlocker

IObit Unlocker là phần mềm giúp mở khóa các tập tin và thư mục đã được khóa. Phần mềm này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chấm dứt quy trình khóa dữ liệu khi di chuyển.

Các tính năng của IObit Unlocker

1. Mở khóa tập tin và thư mục

IObit Unlocker cho phép người dùng mở khóa các tập tin và thư mục đã bị khóa. Có nhiều chế độ mở khóa để người dùng lựa chọn: Unlock & Delete, Unlock & Move, Unlock & Copy, Unlock & Rename.

2. Mở khóa hàng loạt dữ liệu

IObit Unlocker cho phép người dùng mở khóa nhiều tập tin và thư mục cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian.

3. Chấm dứt quy trình khóa tập tin

Người dùng có thể chấm dứt tất cả các quy trình liên quan đến việc khóa tập tin hoặc thư mục khi chuyển đổi.

4. Hỗ trợ phương pháp kéo thả

IObit Unlocker hỗ trợ phương pháp kéo thả các tập tin và thư mục, giúp xử lý nhanh và tiện lợi hơn.

5. Thực hiện dễ dàng các thao tác với tập tin

Ngoài việc mở khóa tập tin và thư mục, IObit Unlocker còn giúp người dùng thực hiện các thao tác tự động xóa, đổi tên, di chuyển tập tin dễ dàng hơn.

Tính năng nổi bật của IObit Unlocker

Tính năng bẻ khóa file

Tính năng này giúp mở khóa các tập tin bị khóa.

Tính năng bẻ khóa tệp tin

Tính năng này giúp mở khóa các tệp tin bị khóa.

Tính năng mở file bị khóa

Tính năng này giúp mở khóa các file bị khóa.

Kết luận

IObit Unlocker là phần mềm hữu ích giúp người dùng mở khóa tập tin và thư mục bị khóa, tiết kiệm thời gian và chấm dứt quy trình khóa dữ liệu khi di chuyển. Người dùng có thể tận dụng các tính năng nổi bật của IObit Unlocker như bẻ khóa file, bẻ khóa tệp tin, mở file bị khóa để thực hiện các thao tác dễ dàng và nhanh chóng.

Nhấp vào nút tải xuống.

Phần mềm FREE