Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Deal Score0
Deal Score0
  • Ví dụ về thư chuyển nhà cho thuê: Tệp DOC
  • Sẵn có: sưu tầm
  • Kích thước: 104.7 KB

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê được lập nhằm mục đích xác nhận sự thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê. và là cơ sở pháp lý chặt chẽ để chứng nhận trong trường hợp có tranh chấp. Ví dụ chi tiết về báo cáo giao nhà cho thuê được cập nhật bên dưới.

Bạn đang muốn cho thuê nhà nhưng không biết phải phác thảo như thế nào? biên bản giao nhà cho thuê Cách sử dụng ngôi nhà đúng cách Đảm bảo quyền lợi của đôi bên và mang tính pháp lý cao. Vì vậy, hãy xem một ví dụ về việc cung cấp nhà cho thuê hoặc mặt bằng cho thuê dưới đây.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể cung cấp cho tôi.

Vài phút để giao mặt bằng nhà cho thuê

Mẫu giấy chuyển nhượng nhà cho thuê

Nhanh tay gửi cho em thuê 2 cái

Nhanh tay gửi cho em thuê 3

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Tự do – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản quản lý nhà cho thuê

con số:

Ngày …… tháng …… năm 20….

– Theo hợp đồng số ………… .. ngày …… / ……. / 201… về việc thuê nhà giữa Ông / Bà… với công ty ………….

Hôm nay, ngày 20 tháng 5… tại địa chỉ ………… chúng tôi gồm:

Quản lý (Bộ phận A): Công ty ……………… ..

– thay thế: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– SĐT: …………………… .Fax: ……………………

– Số tài khoản: ……………………………………………………………………

– Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………….

Quản lý (Phòng B):

– Ông bà :……………………………………………………………………. .

– Số báo danh: …………………… ..cấp ngày ………… ..này ……

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng lập biên bản bàn giao nhà số …… tại …… tại …… với nội dung như sau:

– Diện tích căn nhà: …………………….

– Tổng số phòng: ………………………………

– Tiểu khu: …………………… ..

– Trang thiết bị:…………………………………………..

+ ………………………………………………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã giao tất cả các thiết bị được liệt kê ở trên cho bên thuê.

Bên thuê nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất nội dung trên và ký vào biên bản cuộc họp.

Biên bản cuộc họp được chia thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một (một) bản.

Việc giao hàng kết thúc lúc…. h cùng ngày

đại diện của bên ký kết đại diện của bên ký kết

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao nhà cho thuê phải có các nội dung chính sau đây:

– Khẩu hiệu và vị trí quốc gia

– Thông tin bộ phận chuyển nhà cho thuê

– Thông tin liên quan đến việc giao nhà cho thuê

– Các thông tin liên quan đến nhà cho thuê như diện tích, số phòng, tài sản trong nhà

Với ví dụ về giao nhà cho thuê ở trên. Hi vọng rằng bạn đã tạo ra được hình thức cho thuê nhà trọn gói khi có nhu cầu thuê nhà. cũng như hợp đồng thuê nhà ở Văn bản này là hợp pháp và có hiệu lực trước pháp luật.

Nhấp vào nút tải xuống.

.

Phần mềm FREE