Mẫu Đề nghị gia hạn Hợp đồng lao động

Deal Score0
Deal Score0
  • Ví dụ về yêu cầu gia hạn hợp đồng lao động: Tệp DOC
  • phát hành: biên dịch
  • Kích thước: 74KB
Mẫu đơn đề nghị gia hạn hợp đồng lao động là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. để người ngoài hành tinh có thể tiếp tục làm việc hợp pháp

Mẫu đơn yêu cầu gia hạn hợp đồng lao động là biểu mẫu hành chính được ban hành theo quy định của nhà nước, vì vậy người nước ngoài có nhu cầu gia hạn hợp đồng lao động phải điền đầy đủ thông tin chi tiết vào mẫu này. nội dung yêu cầu Bạn có thể lưu mẫu yêu cầu gia hạn hợp đồng lao động để sử dụng ngay mà không mất thời gian soạn thảo.

Mẫu đề nghị gia hạn hợp đồng lao động
Tải xuống Biểu mẫu Yêu cầu Gia hạn Hợp đồng – Phần mềm Biểu mẫu Nhân sự

Nội dung chính cần thể hiện trong mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động là thông tin về cơ sở, tổ chức mà người nước ngoài làm việc như tên doanh nghiệp, địa chỉ kinh doanh. số điện thoại Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Dưới đây là các thông tin đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh như tên-họ, quốc tịch, chức vụ, số giấy phép lao động, ngày cấp, cơ quan cấp. Kéo dài thời gian…

Loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động ngắn hạn mà người sử dụng lao động yêu cầu lao động ngắn hạn, thời hạn quy định trong hợp đồng lao động ngắn hạn thường dưới 1 năm, tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, nội dung của mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động phải có thông tin về người lao động Việt Nam được đào tạo thay thế. Nếu bạn đã được đào tạo Bạn sẽ phải trình bày đầy đủ họ tên, giới tính, năm sinh của nhân viên đang được đào tạo cùng với các thông tin về sân tập, thời gian đào tạo và chi phí đào tạo. trong trường hợp không thay thế Cơ sở phải nêu rõ lý do.

Ngoài mẫu đơn đề nghị gia hạn hợp đồng lao động cho người lao động nước ngoài Cơ sở có thể tham khảo các biểu mẫu hành chính khác. Một số khác để sử dụng khi cần thiết, chẳng hạn như mẫu hợp đồng lao động thời vụ. để thuê nhân viên thời vụ Các cơ sở vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật lao động, cụ thể là việc ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động.

.

Phần mềm FREE