Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Deal Score0
Deal Score0
  • Nhận mẫu: Năm 2021
  • Sẵn có: ST
  • Kích thước: 50KB
Trong giao dịch mua bán hàng hóa, bên mua và bên bán phải cung cấp biên lai đặt cọc để làm căn cứ xác nhận người bán đồng ý bán hàng cho người mua và đảm bảo cho người mua tin tưởng khi mua hàng, tránh trường hợp đôi bên không thể đảm bảo quyền lợi của người kia. Phiếu thu là thông tin cần thiết đối với những người kinh doanh, mua bán. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Đặt cọc là hình thức người mua đặt trước tiền mua hàng cho người bán để giữ hàng khi hàng chưa về kho của người mua. đồng thời có thể đảm bảo rằng họ hoặc Cô ấy chắc chắn sẽ mua sắm. Để tránh thiệt hại cho người bán, mẫu biên lai đặt cọc biên lai đặt cọc sản phẩm Nó là một thủ tục để ghi lại toàn bộ quá trình gửi tiền. Tránh xảy ra xung đột, tranh chấp, trong thời gian tới sẽ thông báo đầy đủ nội dung trên phiếu thu. Hình thức sẽ tùy thuộc vào tính chất hàng hóa và nội dung thỏa thuận của các bên liên quan.

nhanh lên để lấy tiền

trong mẫu biên nhận Bạn phải đảm bảo rằng bạn có các thông tin bắt buộc sau:

1. Thông tin người bán

– Chỉ định tên-họ (Viết hoa, có dấu)

– Nhập số ID, ngày cấp và nơi cấp.

– địa chỉ của người bán

2. Thông tin người mua

– Họ và tên (viết in hoa, có dấu)

– số chứng minh nhân dân Ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người mua

3. Thông tin về bất động sản rao bán

– Tên tài sản

– Nhận biết số nguyên tố dưới dạng hợp số và từ

– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

– Tất cả các giá trị thanh toán đều bằng số và bằng chữ.

– Nhập số tiền người mua đặt cọc cho người bán bằng số và bằng chữ.

4. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình nhận tiền đặt cọc

– Bên bán sẽ có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên mua. bằng cách chỉ định thời gian cụ thể để hoàn thành việc chuyển giao tài sản

– Người mua có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại cho người bán. bằng cách chỉ định số tiền bằng số và từ Chỉ định thời hạn của khoản thanh toán còn lại.

5. Trách nhiệm xử lý khi xảy ra vi phạm

– Bên bán trong trường hợp vi phạm hợp đồng phải trả lại tiền đặt cọc cho bên mua và bồi thường thiệt hại hợp pháp.

– Nếu người mua vi phạm hợp đồng Bên bán không có trách nhiệm thanh toán tiền đặt cọc và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do khấu hao tài sản.

Khi hai bên điền đầy đủ các yêu cầu thông tin có trong mẫu biên lai đặt cọc, hai bên sẽ đọc kỹ lại một lần nữa, tránh những sai sót, sai sót không đáng có, đồng thời tiến hành ký vào biên bản nhận đặt cọc, thỏa thuận của hai bên chính thức hợp pháp.

Tham khảo cách viết biên nhận để tạo ra một biên nhận chuẩn cả về nội dung và hình thức, dù biên nhận là một loại giấy tờ đơn giản, nếu không biết cách viết biên lai vẫn xảy ra lỗi. Hãy phạm sai lầm và hành động thời gian để sửa chữa

Nhấp vào nút tải xuống.

.

Phần mềm FREE