MD5 Checker

Deal Score0
Deal Score0

Giới thiệu về MD5 Checker

MD5 Checker là phần mềm hỗ trợ người dùng kiểm tra mã MD5 (Message-Digest algorithm 5), một hàm băm mật mã học được sử dụng phổ biến với giá trị Hash dài 128-bit, sử dụng trong nhiều ứng dụng bảo mật và để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. MD5 Checker có ưu điểm là check nhanh và chính xác, trong chế độ an toàn, áp dụng cho mọi loại file và không hạn chế bởi kích thước.

Tính năng của MD5 Checker

– Kiểm tra mã MD5 của phần mềm.
– Cập nhật, thêm, xóa các checksum một cách dễ dàng.
– Kiểm tra và hiển thị kết quả kiểm tra của nhiều tập tin một lúc.
– Không cần cài đặt.
– Lưu vào các thiết bị lưu trữ ngoài để sử dụng cho những máy tính khác.

Cách sử dụng và ưu điểm của MD5 Checker

– Tải và cài đặt MD5 Checker.
– Hướng dẫn sử dụng MD5 Checker để kiểm tra mã MD5 của các tập tin phần mềm.
– Đưa ra những điểm mạnh và lợi ích khi sử dụng MD5 Checker, như tránh cài đặt phần mềm lỗi, bị nhiễm virus hoặc file đã có sự can thiệp bất hợp pháp của hacker.

Các tính năng khác của MD5 Checker

– Cập nhật, thêm, xóa các checksum trong chương trình dễ dàng.
– Hỗ trợ tính năng xử lý hàng loạt, tiết kiệm thời gian.
– Đặc điểm di động, không cần cài đặt, có thể sử dụng trên nhiều máy tính và thiết bị lưu trữ ngoài.

Phần mềm liên quan có tính năng tương tự

– Fastest File Splitter and Joiner: phần mềm hỗ trợ cắt, ghép file trên máy tính hiệu quả, có tính năng kiểm tra mã MD5.

Tổng kết

Đánh giá tính năng và lợi ích của MD5 Checker. Khuyến nghị người dùng sử dụng MD5 Checker để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các file phần mềm.

trình kiểm tra md5

Nhấp vào nút tải xuống.

Phần mềm FREE