SpeedCommander

Deal Score0
Deal Score0
  • Chỉ huy tốc độ: 19.40 Bản dựng 10200
  • Nhà xuất bản: SpeedProject
  • Kích thước: 16.8 MB
SpeedCommander Là chương trình cung cấp cho người dùng những công cụ hữu ích hỗ trợ quá trình xem, chỉnh sửa, nén và quản lý tập tin một cách nhanh chóng và tiện lợi.

SpeedCommander Hỗ trợ người dùng các công cụ cho phép xem tập tin hoặc thư mục dưới 2 cửa sổ theo chiều ngang và chiều dọc. hoặc xem nhiều tệp và thư mục cùng một lúc với những công cụ này Bạn có thể dễ dàng xem các tập tin, thư mục và lưu dữ liệu nội bộ dễ dàng hơn.

Có gì mới trong SpeedCommander 19.30 Build 10100:

– SpeedCommander 19.30 build 10100 cải thiện hiệu suất quản lý tệp và tệp.

SpeedCommander Nó cũng có khả năng đọc và tạo các tập tin nén ở nhiều định dạng khác nhau, vì vậy người dùng có thể sử dụng phần mềm để đọc các tài liệu nén được chia sẻ hoặc nhận qua email một cách an toàn.

Ngoài ra, SpeedCommander Nó cũng hỗ trợ người dùng các công cụ quản lý tập tin hợp lý và khoa học như đổi tên tập tin. Tìm tệp nhanh chóng đồng bộ hóa tệp và thư mục, v.v., bằng các công cụ này. Bạn sẽ có thể dễ dàng sắp xếp hoặc tách các tệp khi cần thiết. Giữ các nhiệm vụ quan trọng đúng giờ.

Các tính năng chính của SpeedCommander:

– Hỗ trợ xem các tập tin và thư mục dưới các cửa sổ dọc và ngang.
– Khả năng xem nhiều tệp đồng thời
– Khả năng đọc và tạo các tập tin nén với nhiều định dạng nén phổ biến
– Nén và giải nén các tập tin
– Cung cấp trình quản lý tập tin: đổi tên, tìm kiếm tập tin nhanh chóng. Đồng bộ hóa tệp và thư mục …

Nhấp vào nút tải xuống.

.

Phần mềm FREE