Guest Post

Dịch vụ Guest Post hay còn còn lại thuê bài viết PR. Là dịch vụ mà doanh nghiệp (nhà bán hàng) trả tiền cho chủ Website để đăng tải nội dung họ cần lên một Website nào đó.

Vì sao cần dịch vụ Guest Post ?

Thông thường người tìm tới dịch vụ Guest Post là để tạo liên kết (backlink) cho SEO. Bên cạnh đó Guest Post còn có thể giúp tạo uy tín cho doanh nghiệp (uy tín cho domain).

  • Website đó có truy cập, chúng tốn tại và phát triển
  • Có người dùng tương tác, đọc bài guest post của bạn, và click vào backlink đó về trang của bạn

Nhằm cung cấp cho cộng đồng blog Việt Nam những back link chất lượng và liên quan đến mục đích phát triển website của mình, chúng tôi có cung cấp Guest Post trên https://phanmemfree.org/. Những bạn nào có nhu cầu mua Guest Post, đặt backlink thì có thể liên hệ admin để giao dịch nhé.

Email: [email protected]

Phần mềm FREE