Hàm AVERAGEIFS trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Có thể các bạn đã biết về cách tính trung bình với hàm AVERAGEIF trong Excel, nhưng với những trường hợp cần tính trung bình và phải kết hợp nhiều điều kiện thì sao? Trong bài viết này,  PhanMemFREE sẽ hướng dẫn các bạn cách tính trung bình với nhiều điều kiện bằng hàm AVERAGEIFS trong Excel nhé.

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình theo nhiều điều kiện

Đầu tiên, hãy tìm hiểu ví dụ sau:

Hàm AVERAGEIFS trong Excel

Trong yêu cầu trên ta thấy yêu cầu tính trung bình gồm:

 • Mặt hàng là Cam
 • Ngày bán là từ ngày 05/05 đến ngày 20/05

Như vậy ở đây có tới 3 điều kiện. Để tính trung bình theo nhiều hơn 1 điều kiện, chúng ta không thể dùng được hàm AVERAGEIF được, vì phải xét nhiều hơn 1 lần IF. Do đó Excel cho chúng ta hàm AVERAGEIFS, tức là có nhiều lần IF.

Cách viết hàm như sau:

=AVERAGEIFS(C2:C11,A2:A11,”Cam”,B2:B11,”>=”&F3,B2:B11,”<=”&F4)

Trong đó:

 • C2:C11 là vùng tính trung bình. Đây là cột Số lượng
 • A2:A11 là vùng điều kiện thứ 1, chính là Mã hàng
 • “Cam” là điều kiện thứ 1, là tên mặt hàng cần tính trung bình
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 2, chính là Ngày bán
 • “>=”&F3 là điều kiện thứ 2, lớn hơn hoặc bằng Ngày tại ô F3, tương đương với Từ ngày
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 3, chính là Ngày bán. Do lặp lại điều kiện về Ngày nên vùng Điều kiện được lặp lại. Mỗi 1 điều kiện tương ứng 1 vùng điều kiện.
 • “<=”&F4 là điều kiện thứ 3, nhỏ hơn hoặc bằng Ngày tại ô F4, tương đương với Đến ngày

Kết quả của công thức này là:

Hàm AVERAGEIFS trong Excel

Kết quả được tính như sau:

 • Những giá trị thỏa mãn điều kiện là: ô C4, C5, C8
 • Trung bình = (32+9+44)/3 = 85/3 = 28,3333

Cấu trúc của hàm AVERAGEIFS

Dựa vào ví dụ đã tính ở trên, chúng ta thấy cấu trúc của hàm như sau:

=AVERAGEIFS(average_range,criteria_range,criteria,…)

Bao gồm:

 • average_range: vùng tính trung bình
 • criteria_range: vùng điều kiện
 • criteria: điều kiện
 • nếu có nhiều điều kiện thì sẽ thêm vùng điều kiện và điều kiện tiếp theo sau

Qua bài viết này, PhanMemFREE hi vọng bạn đã có thể hiểu rõ hơn về tác dụng và cách hoạt động của hàm AVERAGEIFS. Chúc các bạn áp dụng vào công việc thành công.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE