Hướng dẫn cách sử dụng hàm chia trong Excel có ví dụ

Deal Score0
Deal Score0

Excel là một phần mềm hỗ trợ công việc tính toán , lưu trữ dữ liệu vô cùng tuyệt vời cho phép người dùng thực hiện nhiều tính năng thông minh giúp công việc thống kê, tính lương,… diễn ra nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, trong trang tính có rất nhiều hàm mà trong đó cộng, trừ, nhân, chia là cơ bàn nhất. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm chia trong Excel.

Cách dùng hàm MOD xác định phần số dư của phép chia

Hàm MOD có tác dụng lấy phần số dư của 1 phép chia.

Cú pháp:

=MOD(number, divisor)

Trong đó:

  • Number: số bị chia (tử số)
  • Divisor: số chia (mẫu số)

Về nguyên tắc của phép chia: mẫu số không được bằng 0, do đó Divisor phải khác 0. Nếu bằng 0 sẽ xuất hiện lỗi #DIV/0

Ví dụ:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm chia trong Excel có ví dụ

Trong ví dụ trên ta có:

  • Để xác định phần số dư của phép chia 7 chia 3, ta có MOD(7,3) cho kết quả = 1. Nếu đặt số 7 vào ô A3, số 3 vào ô B3, ta có D3=MOD(A3,B3)=1
  • Tương tự như vậy nếu đem 1548 chia cho 15, kết quả là dư 3

Ngoài ra hàm MOD còn có thể ứng dụng trong việc xác định thời gian: tính theo tuần, theo tháng và lẻ bao nhiêu ngày.

Cách dùng hàm QUOTIENT xác định phần nguyên của phép chia

Để xác định phần nguyên của phép chia, chúng ta có 2 cách: Sử dụng hàm INT và hàm QUOTIENT. Nhưng về bản chất thực sự thì hàm QUOTIENT mới đúng là hàm xác định phần nguyên của phép chia.

Hàm INT có tác dụng làm tròn 1 số xuống phần nguyên nhỏ hơn. Do đó tính chất, kết quả khá giống với việc lấy phần nguyên của phép chia. Nhưng sẽ có một số trường hợp cách làm này ra kết quả không đúng, ví dụ với phép chia ra số âm.

Cấu trúc:

=QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó:

  • Numberator: số bị chia (tử số)
  • Denominator: số chia (mẫu số)

Ví dụ:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm chia trong Excel có ví dụ

Nếu lấy 8 chia 5, ta được 1 và dư 3 => Hàm QUOTIENT ra kết quả là 1, hàm MOD ra kết quả là 3

Nếu lấy 92 chia 11, ta được 8 và dư 4 => Hàm QUOTIENT ra kết quả là 8, hàm MOD ra kết quả là 4

Với những chia sẻ trên đây về hàm chia trong Excel, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích để có thể sử dụng excel thành thạo hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE