Hàm IF kết hợp hàm VLOOKUP

Deal Score0
Deal Score0

Việc kết hợp giữa hai hàm IF và VLOOKUP được xem là một trong những kỹ thuật nâng cao trong Excel, với vô vàn ứng dụng thực tiễn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng đúng cấu trúc hàm IF kết hợp hàm VLOOKUP.

Xác định đơn giá sản phẩm khi đơn giá có sự thay đổi theo tháng

Cho bảng dữ liệu như sau:

Hàm IF kết hợp hàm VLOOKUP

Trong bảng dữ liệu này chúng ta thấy thời gian phát sinh gồm 2 tháng 4 và 5. Và trong tháng 4, các sản phẩm có 1 đơn giá. Sang tháng 5 đơn giá đó thay đổi theo bảng đơn giá tháng 5.

Bước 1: Xác định tháng với hàm MONTH

Hàm MONTH là hàm giúp xác định số tháng trong 1 ô chứa dữ liệu thời gian.

Khi xét MONTH(A2) ta thu được kết quả bằng 4, MONTH(A5) cho kết quả bằng 5

Bước 2: Biện luận bằng hàm IF

Kết quả của hàm MONTH chính là căn cứ để xác định bảng tham chiếu của hàm VLOOKUP. Nếu kết quả bằng 4 thì tham chiếu trong bảng đơn giá tháng 4, kết quả bằng 5 thì tham chiếu trong bảng đơn giá tháng 5.

Ta viết:

D2=IF(MONTH(A2)=4, sử dụng vlookup tham chiếu tới bảng tháng 4, sử dụng tham chiếu tới bảng tháng 5)

Ở đây chỉ có tháng 4 hoặc tháng 5, nên chúng ta có thể biện luận theo hướng không phải tháng 4 thì là tháng 5.

Bước 3: Tham chiếu bằng hàm VLOOKUP

Với việc sử dụng bảng tháng 4 để tham chiếu, ta có hàm vlookup như sau:

=VLOOKUP(B2,G3:H7,2,0)

Trong đó:

Tương tự nếu tham chiếu bảng đơn giá tháng 5 chúng ta có:

=VLOOKUP(B2,J3:K7,2,0)

Bước 4: Kết hợp các hàm trong cùng 1 công thức

Khi xác định được từng hàm riêng lẻ, chúng ta có thể ghép các hàm vào trong công thức theo thứ tự:

D2=IF(MONTH(A2)=4,=VLOOKUP(B2,G3:H7,2,0),VLOOKUP(B2,J3:K7,2,0))

Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là các bảng tham chiếu đơn giá tháng 4, tháng 5 là những bảng có phạm vi xác định. Nếu tham chiếu tới các vùng bảng này phải cố định tọa độ lại để tránh vùng tham chiếu bị thay đổi

(xem thêm bài: Cách giữ ô tham chiếu cố định trong Excel)

Khi đó công thức sẽ được sửa lại là:

=IF(MONTH(A2)=4,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$7,2,0),VLOOKUP(B2,$J$3:$K$7,2,0))

Filldown công thức từ D2 tới D8 chúng ta có kết quả là:

Hàm IF kết hợp hàm VLOOKUP

Kết quả đã tạo ra được sự khác biệt trong đơn giá của tháng 4 với tháng 5 rồi.

Như vậy với bất kỳ cách tổ chức dữ liệu nào chúng ta cũng đều có thể tùy biến công thức cho phù hợp để đưa ra được kết quả.

Lưu ý:

Trước khi xây dựng công thức, chúng ta cần phải xác định từng bước, chia nhỏ vấn đề cho rõ ràng. Sau khi đã xác định rõ các hàm cần dùng, vị trí đặt các hàm và làm rõ nội dung từng hàm, chúng ta mới ghép lại vào 1 công thức.

Hy vọng với bài viết cách dùng hàm Vlookup và IF sẽ giúp bạn tự học Excel hiểu hơn về sự kết hợp giữa hai hàm này mà không cần tới các trung tâm đào tạo. Chúc các bạn thực hiện thành công!

1 Comment
  1. Ması olarak şekillenen edebiyat her türlü kültürel
    unsurun kodlandığı zengin Bu risâle Acem kurallarını ve
    deyimlerini keşfedip beyan etmekte ve.

Leave a reply

Phần mềm FREE