Hàm RANDBETWEEN trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Trong Excel, trong một số trường hợp, bạn cần lấy mẫu dữ liệu theo lô. Và bạn sẽ cần những con số ngẫu nhiên, hàm RANDBETWEEN sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

RANDBETWEEN Chức năng, Cách sử dụng và Cú pháp

RANDBETWEEN. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Hàm RANDBETWEEN trả về một số nguyên ngẫu nhiên giữa các số bạn chỉ định. Số nguyên này thay đổi mỗi khi trang tính được tính toán.

Cú pháp

=RANDBETWEEN(bottom,top)

Trong đó:

bottom là giới hạn đầu số nguyên bạn muốn

top là giới hạn cuối số nguyên

Giá trị từ RANDBETWEEN sẽ được lấy ra ngẫu nhiên trong khoảng [bottom;top] <bao gồm cả bottom và top>

công dụng thực tế

Trên thực tế, chức năng RANDBETWEEN có rất nhiều ứng dụng dựa trên nội dung công việc và ý tưởng cá nhân, PhanMemFree sẽ giới thiệu đến các bạn 2 ứng dụng cơ bản nhất của chức năng RANDBETWEEN.

Sử dụng RANDBETWEEN để tạo dữ liệu mẫu.

Trong một số trường hợp yêu cầu dữ liệu mẫu (thử nghiệm, dữ liệu bí mật …), chúng tôi có thể thay đổi dữ liệu thông qua RANDBETWEEN:

Hàm RANDBETWEEN trong Excel

sử dụng số ngẫu nhiên Bao gồm một chức năng để nhận các giá trị ngẫu nhiên.

Bạn có thể kết hợp RANDBETWEEN với hàm VLOOKUP, INDEX / MATCH và các hàm khác. để nhận một giá trị ngẫu nhiên

Nó có thực sự dễ dàng? Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan khác về các hàm Excel đã được Phần Mềm Free chia sẻ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE