Cách dùng hàm Round trong Excel dễ hiểu

Hàm Round là hàm làm tròn số trong Excel, khi bạn để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Round. Khi sử dụng hàm Round bạn sẽ lấy được giá trị tròn nhất trong ô dữ liệu của Excel. Bài viết dưới đấy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hàm Round trong Excel với công thức và ví dụ cụ thể.

Hàm Round là gì?

Hàm Round được sử dụng phổ biến trong công việc thống kê báo cáo số liệu của công ty, đặc biệt việc phải tính lương & thưởng cho công nhân. Ngoài ra cách dùng hàm làm tròn số cũng thường được áp dụng cho giáo viên tính điểm học sinh, sinh viên của mình.

Hàm Round là Hàm Math / Trig, được sử dụng để trả về một số được làm tròn đến một số chữ số cụ thể. Round trong Excel có thể được sử dụng làm hàm bảng tính trong bảng tính Excel. Bạn có thể sử dụng hàm này trong Excel để làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân. Hàm rất được ưa dùng bởi hàm giúp đơn giản hóa số liệu nhưng vẫn làm giữ nguyên giá trị ban đầu.

Cách dùng hàm Round trong Excel

Cú pháp: =ROUND(number,n).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số có thể âm hoặc dương.

Với đối số N chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

 • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. Chẳng hạn làm tròn số ROUND(9.23.0) = 9
 • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Chẳng hạn ROUND(21.25464,5) = 21.25. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Ví dụ: ROUND(23.23434, -1) = 20. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

Ví dụ sử dụng hàm Round

Dưới đây là các ví dụ về hàm Round với đối số num_digits là số lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0, chỉ cần thông qua ví dụ này các bạn sẽ hiểu hết về hàm Round trong Excel.

Ham Round Trong Excel

Ví dụ hàm Round với đối số number là tham chiếu đến ô số.

Cach Dung Ham Round Excel

Lỗi khi sử dụng hàm ROUND

Nếu đối số [n] được cung cấp cho hàm ROUND là số âm, trên màn hình bạn sẽ nhận được thông báo lỗi:

Run-time error ‘5’: Invalid procedure call or argument

Run time error 5 Invalid procedure call or argument

Nếu một hoặc tất cả đối số được cung cấp cho hàm ROUND không được diễn giải là giá trị số, hàm sẽ trả về lỗi:

Run-time error ’13’: Type mismatch

Run time error 13 Type mismatch

Tổng kết về sử dụng hàm Round excel

Như vậy, các bạn cũng thấy hàm Round là hàm rất đơn giản và dễ sử dụng, các bạn có thể làm tròn số một cách nhanh chóng với hàm Round. Tham khảo kỹ phần ví dụ của chúng tôi để vận dụng thành thạo các hàm hữu ích trong Excel này nhé.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Phần mềm FREE