Hàm SUMIFS điều kiện ngày tháng

Deal Score+1
Deal Score+1

Hôm trước mình làm báo cáo để tính thu nhập theo khoảng thời gian, lúc đầu mình nghĩ là hàm MONTH lồng với hàm SUMIF mà muốn đến, không hay, suy nghĩ mãi cũng được 5 giây, mình viết bài này chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm SUMIFS Tính tổng trong một khoảng thời gian, có thể là tổng của tuần, tháng, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào.

Sử dụng hàm sumifs để tính tổng theo tháng, chúng tôi sử dụng cú pháp sau, giả sử phạm vi tổng là A1: A10 và phạm vi bao gồm điều kiện ngày là B1: B10

= SUMIFS (B1: B10, A1: A10, ”> =” & DATE (2017,1,1), A1: A10, ”<=” & DATE (2017,1,31))

Điều kiện cho tổng của công thức trên là ngày từ 01.01.2017 đến 31.01.2017 (tháng 1 năm 2017)

Điều kiện ngày của hàm SUMIFS

Sử dụng hàm sumifs để tính tổng theo năm. Chúng tôi sử dụng cú pháp sau, giả sử rằng phạm vi tổng là A1: A10 và phạm vi bao gồm điều kiện ngày là B1: B10

= SUMIFS (A1: A10, B1: B10, “> =” & DATE (2017, 1, 1), B1: B10, “<=” & DATE (2017,12,31))

Công thức trên sẽ tính tổng diện tích A1: A10 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 (2017).

Để tính tổng bằng cách sử dụng hàm sumifs, hãy sử dụng lệnh sau:

= SUMIFS (A1: A10, B1: B10, “> =” & DATE (2017, 1, 18), B1: B10, “<=” & DATE (2017,4,23))

Cũng giống như ví dụ năm ở trên, bạn chỉ cần thay điều kiện để có được công thức tính tổng trong khoảng A1: A10 trong khoảng thời gian từ 18/01/2017 đến 23/04/2017.

Vì vậy trong bài viết này các bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS kết hợp với hàm DATE để tính tổng theo điều kiện thời gian, từ các công thức này các bạn cũng có thể sử dụng tính tổng theo thời gian kết hợp với hàm TIME cũng có thể xử lý tương tự. Hy vọng bài viết này hữu ích cho công việc của bạn. Ngoài ra, về SUMIFS, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác sau:

Các kiến ​​thức bạn đang xem đều có trong đội ngũ nhân viên hệ thống EX101-PhanMemFree từ các khóa học Excel cơ bản đến nâng cao. Trong khóa học này, bạn sẽ có hiểu biết toàn diện và có hệ thống về các hàm và công cụ của Excel, cũng như ứng dụng của các hàm và công cụ này trong công việc của bạn. Hiện tại, hệ thống dành nhiều ưu đãi cho các bạn đăng ký khóa học này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE