Lỗi compile error in hidden module trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Khi mở tệp excel bằng VBA, bạn có thể gặp thông báo lỗi Ẩn lỗi biên dịch trong mô-đun.Vậy lỗi này do đâu mà ra? Làm thế nào để khắc phục lỗi này? Hãy cùng chúng tôi học phanmemfree qua bài viết này.

Khi nào xảy ra lỗi biên dịch trong các mô-đun ẩn?

Lỗi này thường xuất hiện với các thông tin sau:

Lỗi biên dịch lỗi trong mô-đun ẩn trong Excel

Nguyên nhân chính của lỗi này là khi chúng ta đặt mật khẩu trong VBA, bất kỳ lỗi nào trong VBA sẽ được hiển thị dưới dạng thông báo lỗi Ẩn các lỗi biên dịch trong các mô-đun.

Vì khi đó VBA sẽ không thể xác định cụ thể nội dung của câu lệnh VBA và lỗi nằm ở đâu. Vì vậy, VBA chỉ đưa ra một lỗi chung chung như vậy.

Khi bạn không đặt mật khẩu trong VBA, bạn sẽ chỉ thấy một lỗi cho phép Gỡ lỗi, ví dụ:

Lỗi biên dịch lỗi trong mô-đun ẩn trong Excel

Khi chúng ta nhấp vào nút gỡ lỗi, chúng ta sẽ đi đến vị trí chính xác của lỗi trong cửa sổ VBA để chúng ta có thể xem lỗi.

Cách khắc phục lỗi biên dịch trong lỗi mô-đun ẩn trong Excel VBA

Do những lý do trên, chúng tôi khắc phục lỗi này theo các cách sau: Hạn chế cài đặt mật khẩu trong VBA.

Khi bạn bật chế độ khóa mật khẩu, VBA sẽ thay đổi phương thức báo lỗi để giúp bạn tìm ra lỗi ở đâu.

Khi bạn mới làm quen với VBA, bạn không nên khóa mã VBA của mình bằng mật khẩu, vì bạn khó chắc chắn rằng sẽ không có lỗi trong các lệnh VBA của bạn. Ngoài ra, khi người khác không biết chính xác vị trí lỗi, họ rất khó để giúp bạn.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các bài viết về kiến ​​thức VBA trong Excel đã được chúng tôi chia sẻ.

Phần mềm FREE