Ma trận trong MATLAB

Deal Score0
Deal Score0

Ma trận trong MATLAB là một mảng 2D, để tìm hiểu thêm về ma trận trong MATLAB, bạn đọc hãy tham khảo bài viết sau đây của Phanmemfree. Vectơ trong MATLAB.

Trong MATLAB, ma trận trong MATLAB được tạo bằng cách truy tìm các phần tử trong mỗi hàng bằng dấu phẩy hoặc dấu phân cách. và sử dụng dấu chấm phẩy để kết thúc mỗi hàng.

ma tran trong MATLAB

Ma trận trong MATLAB

Ví dụ dưới đây tạo một ma trận gồm 4 hàng và 5 cột:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8]

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 2

Tham chiếu phần tử ma trận trong MATLAB

Để tham chiếu các phần tử trong hàng m và cột thứ n của ma trận mx, bạn viết:

m (m., p.m.);

Ví dụ, để tham chiếu các phần tử của hàng 2 và cột 5 của ma trận a, bạn nhập:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

A (2,5)

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

Trả lời = 6

Để tham chiếu tất cả các phần tử trong cột thứ m, hãy nhập:

Là)

Để tạo vectơ cột v từ các phần tử hàng thứ 4 của ma trận:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

V = (:, 4)

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 3

Ngoài ra, bạn có thể chọn một phần tử trong cột thứ m đến cột thứ n:

(:, m: n)

Để tạo một ma trận nhỏ lấy các phần tử từ cột thứ 2 và thứ 3:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

là (:, 2: 3)

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 4

theo cùng một cách Bạn có thể tạo ma trận là một phần của ma trận:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

là (:, 2: 3)

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 5

Ví dụ về cách tạo ma trận con Sa Lấy phần bên trong của ma trận:

ma tran trong MATLAB 6

Để làm điều này, bạn viết:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

Sa = A (2: 3,2: 4)

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 7

Xóa các cột hoặc hàng trong ma trận trong MATLAB

Bạn có thể xóa toàn bộ cột của ma trận trong MATLAB bằng cách xác định một tập hợp các dấu ngoặc vuông. [] trong cột hoặc hàng đó, nói chung [] Đại diện cho một mảng trống.

Ví dụ: để xóa hàng thứ tư của ma trận:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

(4,:) = []

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 8

Tiếp theo, xóa cột thứ 5 của ma trận:

a = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 3 4 5 6 7; 4 5 6 7 8];

(:, 5) =[]

MATLAB sẽ thực hiện lệnh trên và trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 9

nhu la

trong ví dụ này Tạo ma trận 3 cột, 3 hàng, sau đó nhân đôi hàng 2 và hàng 3 trong ma trận 2 lần để tạo ma trận 3 cột, 4 hàng.

Tạo tệp kịch bản Sau đó sao chép mã sau vào đó:

a = [ 1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9];

new_mat = a ([2,3,2,3], 🙂

Khi chạy tệp trên Nó sẽ trả về kết quả sau:

ma tran trong MATLAB 10

Toán tử ma trận trong MATLAB

Trong phần này, Phanmemfree giới thiệu các toán tử thường dùng trong ma trận:

– Phép cộng và phép trừ trong ma trận
– phép chia trong ma trận
– chấm sản phẩm trong ma trận
– chuyển đổi sang ma trận
– Tham gia Ma trận
– Phép nhân trong Ma trận
– nghịch đảo trong ma trận

Trên đây Phanmemfree vừa giới thiệu với các bạn về ma trận là gì trong MATLAB, tìm hiểu thêm về các lệnh. Các kiểu dữ liệu trong MATLAB Nếu bạn đọc đang sử dụng Macbook, iMac mà không cài được MATLAB thì có thể thực hiện như sau: Cài đặt MATLAB trên Mac OS X Phanmemfree khuyên bạn nên sử dụng phần mềm này trên máy tính của mình.

Bài viết liên quan

Các từ khóa liên quan:

Ma trận trong MATLAB

, MATLAB, ma trận trong MATLAB là gì?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE