FTP
0
Download CuteFTP – Upload file, dữ liệu lên host
1

Có rất nhiều phần mềm hỗ trợ up/down dữ liệu host từ client và CuteFTP là một cái tên không còn xa lạ trong số những phần mềm kết nối server, được nhiều ...

Phần mềm bản quyền FULL miễn phí