Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Deal Score+1
Deal Score+1

Trong Excel, việc kết hợp hai bảng tính lại với nhau dựa vào cột nào đó cực kỳ quan trọng, tuy nhiên điều này chắc hẳn không phải ai cũng biết. Vậy làm thế nào để tổng hợp chúng lại với nhau theo điều kiện lọc đó? PhanMemFREE sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện được điều đó một cách đơn giản và nhanh chóng nhé!

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Ta có bảng dữ liệu nhân sự sau.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Từ khóa “INNER JOIN”

Ý nghĩa

Từ khóa “INNER JOIN” trả ra tất cả các bản ghi có giá trị phù hợp.

Nghĩa là trong bảng 1 và bảng 2 phải có chung một điểm ở ví dụ trên là [Mã nhân viên] sẽ là điểm trung giữa hai bảng dữ liệu sẽ loại bỏ đi các giá trị không trùng nhau giữa cột [Mã nhân viên].

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Cú Pháp

 SELECT bang1.[cot1], bang2.[cot1]… FROM bang1 INNER JOIN bang2 On bang1.[cotloc] = bang2.[cotloc]

Từ khóa “LEFT JOIN”

Ý nghĩa

Từ khóa “LEFT JOIN” Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải bảng ghi bên phải không có dữ liệu sẽ trả ra giá trị rỗng.

Lấy toàn bộ dữ liệu từ bên trái của bang1 và các bảng ghi bên phải bảng 2 ghi phù hợp bên phải nếu bảng2 không có dữ liệu trả ra giá trị rỗng.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Cú Pháp

SELECT bang1.[cot1], bang2.[cot1]… FROM bang1 LEFT JOIN bang2 On bang1.[cotloc] = bang2.[cotloc]

Từ khóa “RIGHT  JOIN”

Ý nghĩa

Từ khóa “RIGHT JOIN” Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và các bản ghi phù hợp từ bảng bên trái bảng ghi bên trái không có sẽ trả ra giá trị rỗng.

Ngược với LEFT JOIN từ khóa RIGHT JOIN sẽ lấy tất [Mã nhân viên] ở bảng 2 và các bảng ghi phù hợp bảng 1 nếu bảng 1 không có trả ra giá trị rỗng.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Cú pháp

SELECT bang1.[cot1], bang2.[cot1]… FROM bang1 RIGHT JOIN bang2 On bang1.[cotloc] = bang2.[cotloc]

Kết hợp từ khóa tạo ra FULL JOIN

Kết hợp giữa hai bảng lấy ra tất cả hai bảng phải làm sao bây giờ khi Excel lại không hỗ trợ FULL JOIN ta phải làm sao bây giờ đừng lo lắng nhé, ta sẽ kết hợp “LEFT JOIN” với “RIGHT JOIN” và từ khóa “UNION” là ra thôi mà

Ý nghĩa

Lấy ra toàn bộ số bản ghi giữa hai bảng

ở đây ta muốn lấy tất cả các bản ghi ở hai bảng nên sẽ sử dụng kết hợp hai từ khóa LEFT JOIN và RIGHT để tạo ra kết quả do excel không hỗ trợ FULL JOIN.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Cú pháp

SELECT bang1.[cot1], bang2.[cot1]… FROM bang1 LEFT JOIN bang2 On bang1.[cotloc] = bang2.[cotloc] UNION SELECT bang1.[cot1], bang2.[cot1]… FROM bang1 RIGHT JOIN bang2 On bang1.[cotloc] = bang2.[cotloc]

Lấy  ra tất cả các bản ghi có giá trị phù hợp “INNER JOIN”

Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải bảng ghi bên phải không có dữ liệu sẽ trả ra giá trị rỗng từ khóa “LEFT JOIN”.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và các bản ghi phù hợp từ bảng bên trái bảng ghi bên trái không có sẽ trả ra giá trị rỗng từ khóa “RIGHT JOIN”

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Lấy ra toàn bộ dữ liệu giữa hai bảng tính.

Nối dữ liệu trong Excel bảng SQL

Hi vọng với bài viết trên đây sẽ giúp các bạn nối dữ liệu trong Excel bảng SQL nhanh chóng và dễ dàng. Chúc  các bạn thực hiện thành công!

4 Comments
  1. Jizz, büyük horoz ve cumshot klipler N. Anasayfa Alanlar Porno yıldızlar.

  2. Check out Kevin Costner filmography. Get complete information on latest upcoming movies, latest releases, old movies, hit films, awards, etc on FilmiBeat.

  3. ÇİN-TAYVAN ASKERİ GERİLİMİN TARİHÇESİ İkinci Dünya Savaşı’nın sona
    ermesinin ardından, Tayvan’da 1895’teki Birinci
    Çin-Japon savaşından bu yana süren Japon işgali son buldu.
    Ada, o sırada Çin Cumhuriyeti’nde iktidarda olan Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) himayesine girdi.

Leave a reply

Phần mềm FREE