Phá pass Excel, gỡ bỏ mật khẩu của Sheet trong Excel

Deal Score+1
Deal Score+1

Người dùng có xu hướng quên mật khẩu. Điều này có thể là do bộ nhớ yếu, lộn xộn giữa nhiều mật khẩu, đặt sai mật khẩu và nhiều lý do tương tự như vậy. Và đây là lý do tại sao người dùng có xu hướng phá mật khẩu sổ làm việc [email protected]để lấy thông tin có giá trị được lưu trữ trong tệp. Bài viết dưới đấyẽ hướng dẫn các bạn cách phá mật khẩu Excel.

Cách phá Password Excel không cần phần mềm

Bước 1: Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
Bước 2: Chọn menu Tools, chọn Macro, nhấn chọn Visual Basic Editor
Bước 3: Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass
Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.
( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )
Bước 4: Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run. Sau đó kích chọn Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5).

Cach pha password excel khong can phan mem 1

Bước 5: Khi hiện ra bảng ta nhấn chọn YES.

Cach pha password excel khong can phan mem 2

Bước 6: Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Sau đó sẽ có thông báo sau khi phá Pass thành công.

Cach pha password excel khong can phan mem 3

Phá khóa Excel bằng VBA

Bước 1: Ở file Excel, ấn tổ hợp phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications của Excel xuất hiện.

Pha khoa excel bang vba

Bước 2: Chọn sheet mà bạn muốn remove password, cửa sổ chỉnh sửa VBA của sheet đó sẽ xuất hiện.

Pha khoa excel bang vba 1

Bước 3: Copy đoạn mã dưới đây vào cửa sổ đó:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If

Bước 4: Trên thanh công cụ chọn biểu tượng Run như hình dưới đây (phím tắt: F5) để Excel chạy đoạn mã đó.

Pha khoa excel bang vba 2

Bước 5: Xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn gỡ password sheet đó hay không, bạn bấm Yes để tiếp tục.

Quá trình phá pass diễn ra khoảng 2-3 phút, sau khi chạy xong, sẽ có thông báo: Sheet “tên file” is unprotected là file của bạn đã được phá pass thành công.

Trên đây là 2 cách giúp bạn có thể gỡ bỏ mật khẩu của Sheet trong Excel một cách dễ dàng và hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE