Phân biệt Thông tư 200 và 133

Deal Score0
Deal Score0

Bạn có biết rằng có 2 thông tư quy định về chế độ kế toán trong hai loại hình tổ chức ở Việt Nam? Hoặc bạn đã nghe nhiều về Thông tư 133 và Thông tư 200 nhưng không rõ chúng khác nhau như thế nào thì trong bài viết này, hãy cùng PhanMemFree tìm hiểu về sự khác nhau giữa TT133 và TT200 về hạch toán kinh doanh:

1. Giới thiệu các thông tư về hệ thống kế toán doanh nghiệp

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp > Thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15/2016/QĐ-BTC
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ > Thay thế cho QĐ 48/2006/QĐ-BTC

2. Nguyên tắc ứng dụng

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133 nhưng phải thống nhất trong năm tài chính. bằng cách báo cáo với cơ quan thuế xử lý doanh nghiệp

3. Tiêu chí xác định loại hình doanh nghiệp

Thông tư 200 và 133

Ngay cả khi có sẵn phần mềm, kỹ năng sử dụng Excel vẫn cực kỳ quan trọng đối với người làm kế toán. Nhưng bạn đã thành thạo Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn đăng ký khóa học Excel:

4. Sự khác nhau giữa 2 thông tư

4.1. Giới thiệu về Hệ thống Kế toán

Chủ yếu có sự thay đổi trong TT200 so với chế độ kế toán theo thông tư 133

  • Tài khoản tài sản: không phân biệt ngắn hạn và dài hạn
  • Bỏ các tài khoản: 129, 139, 142, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 512, 531, 532 và các tài khoản ngoài bảng
  • Thêm tài khoản:Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủTài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợiTài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệTài khoản 357 – Quỹ bình ổn giáTài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
  • Thay đổi các tài khoản:Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)

Tài khoản 244 – Thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký quỹ (trước đây là ký quỹ, ký quỹ có kỳ hạn).

Tài khoản 341 – Vay và Nợ thuê tài chính (Trước đây là khoản vay dài hạn)

Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, Đặt cược (Ký quỹ trước đây, Ký quỹ dài hạn)

Tài khoản 411 – Đầu tư của chủ sở hữu (vốn kinh doanh trước đây)

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lợi nhuận trước đây chưa phân phối)

Tài khoản 521 – Giảm trừ doanh thu (3 Tài khoản trước 521, 531, 532)

4.2. Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính

  • Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
  • Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).
  • Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106)
  • Ở thông tư 133 có yêu cầu Bảng cân đối số phát sinh còn không bắt buộc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (khuyến khích, không bắt buộc)

4.3. Chứng từ và sổ kế toán

Cơ sở được tự mình lập, thiết kế mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán. Tuy nhiên, phải đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của luật kế toán.

Tải xuống Mẫu Thư Thông báo Thay đổi Chế độ Kế toán từ Thông tư 133 sang Thông tư 200

Những thông tin trên là một trong những kiến ​​thức gần như cần thiết mà kế toán viên nào cũng phải nắm vững, tuy nhiên trong thực tế chúng ta cần phải biết nhiều hơn thế. đặc biệt Nếu bạn làm kế toán tổng hợp Hãy tham gia khóa học kế toán tổng hợp trực tuyến từ A-Z của PhanMemFree, khóa học này cung cấp kiến ​​thức đầy đủ, chi tiết và hệ thống, giúp bạn nắm rõ quy trình làm việc kế toán tổng hợp. Và tạo chương trình tự lập báo cáo tài chính từ sổ nhật ký chung trên Excel, bắt đầu từ một tệp hoàn toàn trống. Sau khi hoàn thành khóa học này Bạn sẽ tự tin vào những kiến ​​thức và công cụ có thể áp dụng vào công việc của mình ngay lập tức.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE