Sắp xếp tên theo abc trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

PhanMemFree sẽ hướng dẫn bạn cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 và các phiên bản khác do đó giải quyết được vấn đề nhập tên người dùng.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 và các phiên bản khác

Sử dụng chức năng sắp xếp để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái. Khi tạo danh sách (nhân viên, sản phẩm, v.v.) trong Excel, chúng tôi sử dụng hàm này để sắp xếp tên chức năng Sort.

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Chức năng Sort. nằm trong các tab nhóm dữ liệu, sắp xếp và lọc.

Quy trình sắp xếp như sau:

Trước hết: Chọn khu vực được sắp xếp

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Chọn khu vực được sắp xếp

2: Lựa chọn Sort. Khi đó một bảng chọn sẽ được hiển thị:

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Chọn chức năng sắp xếp

Nếu dữ liệu của bạn đã bao gồm tiêu đề hàng/cột, hãy đánh dấu vào “My data has headers“.

3: Chọn cột sắp xếp, chọn loại sắp xếp và chọn kiểu sắp xếp

Để sắp xếp các tên theo thứ tự bảng chữ cái, , ta chọn Cell Values và A to Z. Sau đó ấn OK.

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

chọn cột sắp xếp Chọn kiểu sắp xếp

kết quả:

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Sắp xếp tên theo abc với Sort

Như được trình bày ở trên Chúng tôi đã sắp xếp họ và tên theo thứ tự bảng chữ cái. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ muốn sắp xếp tên?

Ta tiến hành làm thêm một bước nữa: Tách tên, họ, tên đệm trong Excel

Kết quả thu được sau quá trình tách tên như sau:

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Sử dụng Sắp xếp để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.

Sau đó, chúng tôi tách các tên bằng Sắp xếp thay vì các cột. họ và tên, chúng tôi sử dụng cột Tên.

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

được sử dụng với tên cột đầy đủ Chúng tôi sử dụng tên cột

Kết quả cuối cùng chúng tôi nhận được:

Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

sắp xếp danh sách

Nó có thực sự dễ dàng? Chúc các bạn thành công trong học tập.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE