Tách số điện thoại trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Bạn có nhiều ô trong tài liệu Excel chứa cùng lúc hai số điện thoại, làm cách nào để tách số điện thoại này một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Câu trả lời là bằng cách kết hợp Google Trang tính với chức năng REGEXEXTRACT cụ thể của Google Trang tính, bạn có thể dễ dàng tách số điện thoại khỏi nội dung của ô.

Đầu tiên các bạn vào Developer – Visual Basic hoặc nhấn phím tắt excel là Alt + F11.

Insert – Module

Copy đoạn code sau và dán vào khung soạn thảo

Function TachSoDienThoai(i As String)

With CreateObject(“Vbscript.RegExp”)

.Global = True

.Pattern = “\d{10}” ‘Them ,11 vao neu so dien thoai co 11 so

TachSoDienThoai = .Execute(i).Item(0)

End With

End Function

Quay trở lại file excel, ở ô B1 các bạn gõ hàm =TachSoDienThoai(A1) vào và nhấn Enter

Sau đó, copy công thức xuống các ô còn lại ta được kết quả là các số điện thoại đã được tách ra.

Chú ý: với code trên sẽ có một vài lỗi dẫn đến kết quả sai cụ thể như sau:
  •  Số điện thoại bắt buộc phải viết liền nhau, nếu có khoảng trống sẽ báo lỗi
  •  Nếu có nhiều hơn 1 số điện thoại thì sẽ lấy số điện thoại xuất hiện đầu tiên

Các bạn có thể xem Video này là video của khóa học Làm quen với Google Trang tính của chúng tôi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE