Tag: cách làm tròn số excel
0
Hàm Round là gì?, cách dùng hàm làm tròn trong Excel
0

Trong quá trình sử sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, nhiều người dùng sẽ cần sử dụng đến hàm Round để làm tròn số. Nhu cầu làm ...

0
Cách làm tròn số trong Excel
0

Khi số liệu nhập vào excel quá lẻ, thao tác làm tròn sẽ khiến cho việc tính toán trở nên dễ dàng hơn. Đây được coi là một kỹ năng tin học cơ bản. Thế nhưng bạn ...

Phần mềm FREE