Tag: đánh số trang word
0
Cách đánh số trang trong Word 2010
1

Các bạn muốn đánh số trang cho các tài liệu Word 2010 nhưng chưa biết cách thực hiện như thế nào, hay các bạn chỉ biết cách đánh số trang từ trang đầu tiên mà ...

0
Cách đánh số trang trong Word 2007
0

Việc đánh số trang trong Word luôn là điều cần thiết đối với các văn bản dài để giúp theo dõi trình tự các trang khi in ra được chính xác và đúng thứ tự. ...

Phần mềm FREE