Tag: Download zJailbreak
2
Download zJailbreak – Cửa hàng công cụ bẻ khóa iOS
4

zJailbreak là một cửa hàng ứng dụng  ( app store ) của các bên thứ ba dành cho iPhone và iPad. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản iOS mơi nhất, ổn định hơn ...

Phần mềm FREE