Tag: Hàm Round Trong Excel
0
Hàm Round là gì?, cách dùng hàm làm tròn trong Excel
0

Trong quá trình sử sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, nhiều người dùng sẽ cần sử dụng đến hàm Round để làm tròn số. Nhu cầu làm ...

0
Cách dùng hàm Round trong Excel dễ hiểu
0

Hàm Round là hàm làm tròn số trong Excel, khi bạn để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Round. Khi sử dụng hàm Round ...

Phần mềm FREE