Tag: Quay Và Phát Video Trực Tiếp
3
Download OBS Studio – Quay video Live Stream trực tiếp
4

OBS Studio là một phần mềm ghi hình và stream video trực tiếp, hiệu quả. Chương trình là phiên bản được viết lại hoàn toàn của Open Broadcaster ...

Phần mềm FREE