Tag: Stream Video
3
Download OBS Studio – Quay video Live Stream trực tiếp
4

OBS Studio là một phần mềm ghi hình và stream video trực tiếp, hiệu quả. Chương trình là phiên bản được viết lại hoàn toàn của Open Broadcaster ...

0
Cách live stream Facebook với phần mềm OBS Studio
0

Nhắc đến Live Stream chắc chắn phải nhác đấy phần mềm OBS Studio, bởi đây là một phần mềm hỗ trợ quay trực tiếp video màn hình máy tính, stream game, hình ảnh, ...

Phần mềm FREE