Tag: sumif là gì
0
Hàm SUMIF trong Excel: Cách sử dụng và ví dụ cụ thể
0

Hàm SUMIF trong Excel được sử dụng rất nhiều trong công việc hằng ngày của các kế toán. Về cơ bản thì SUMIF là hàm kết hợp giữa hàm SUM và hàm IF cho phép ...

Phần mềm FREE