Tag: Tạo Footnote Trong Word
0
Cách tạo Footnote trong Word
0

Trong soạn thảo văn bản Word, khi viết tài liệu, làm luận văn... người ta thường tạo chú thích hay còn gọi là tạo Footnote trong Word để giải thích rõ hơn ý ...

Phần mềm FREE