Đọc Sách & Ebook
0
Download Lexcycle Stanza – Đọc ebook định dạng PRC
2

Lexcycle Stanza cho phép người dùng đọc được các nội dung trong của sách điện tử, báo, các ấn phẩm.... và nhiều tài liệu khác có định dạng eBook EPUB, MS ...

0
Download Kindle for PC – Đọc sách trên máy tính
1

Kindle for PC là ứng dụng hỗ trợ đọc sách điện tử nổi tiếng hiện nay, cho phép bạn đọc sách trên PC, bạn có thể tìm kiếm những thể loại sách mà bạn muốn ...

0
Download Calibre – Quản lý thư viện ebook
1

Calibre là một công cu hỗ trợ người dùng quản lí các tài liệu ebook trên máy tính dễ dàng và tiện lợi, người dùng có thể xem nội dung các tập tin ebook, thay ...

0
Download Scribus – Tạo mẫu sách xuất bản đẹp
1

Scribus là chương trình được thiết kế với các công cụ mạnh mẽ trong việc hỗ trợ người dùng xuất bản các loại ấn phẩm sách một cách chuyên nghiệp và mang ...

Phần mềm bản quyền FULL miễn phí