Tính đơn giá trong Excel

Deal Score-1
Deal Score-1

Trong nhiều trường hợp, việc xác định đơn giá (hoặc tính đơn giá) thường khiến chúng ta cảm thấy khó khăn. Vì điều này đòi hỏi bạn phải sử dụng thành thạo các hàm, biết cách tổ chức bảng dữ liệu và có tư duy logic tốt. Để giúp bạn thực hành những điều này, hãy cùng phanmemfree chúng tôi tìm hiểu 4 cách xác định đơn giá dựa trên nhiều điều kiện trong excel.

Ví dụ: chúng tôi có bảng dữ liệu bán hàng sau:

Tính đơn giá trong Excel

Đơn giá của từng sản phẩm được xác định dựa trên 2 yếu tố là mã hàng và mã công ty.

Yêu cầu là xác định đơn giá có giá trị tương ứng trong khu vực G3: G9 dựa trên mã công ty kết hợp với mã hàng trong bảng đơn giá.

Phương pháp 1: Kết hợp hàm Vlookup và hàm MATCH

Bài viết tham khảo: Cách kết hợp hàm vlookup và hàm Match khi tìm kiếm theo nhiều cột chứa kết quả

Khi xem xét nhiều điều kiện (từ 2 điều kiện trở lên) để báo một giá trị (đặc biệt là đơn giá ở đây), chúng ta cân nhắc sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm MATCH.

Cốt lõi của phương pháp này là bạn phải xác định giá trị VLOOKUP và giá trị MATCH nào. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy cấu trúc của bảng đơn giá:

Cấu trúc như sau: VLOOKUP (mã công ty, bảng đơn giá, khớp (mã hàng, mã hàng, 0), 0)

Khi thay thế nội dung bằng tọa độ tham chiếu, chúng ta có:

Tính đơn giá trong Excel

Phương pháp 2: Kết hợp hàm HLOOKUP và hàm MATCH

Hàm HLOOKUP cũng là một hàm tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP, chỉ khác là nó thay đổi hướng và hướng tìm kiếm. Trong trường hợp này, chúng tôi lập luận như sau:

Cấu trúc như sau: GIỜLOOKUP (Mã hàng, Bảng đơn giá, MATCH (Mã Công ty, cột Mã Công ty, 0), 0)

Khi thay thế nội dung bằng tọa độ tham chiếu, chúng ta có:

Tính đơn giá trong Excel

Phương pháp 3: Sử dụng hàm INDEX và MATCH

Bạn có biết rằng sử dụng Chỉ mục + Đối sánh tốt hơn sử dụng Vlookup hoặc Hlookup không? Nếu bạn không bị thuyết phục, vui lòng kiểm tra bài viết này:

Tại sao sử dụng INDEX và MATCH trong Excel tốt hơn là sử dụng hàm VLOOKUP

Trong trường hợp này, chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng INDEX MATCH.

Khi nói đến INDEX MATCH, hãy nhớ 3 yếu tố:

Cấu trúc cụ thể: INDEX (Bảng dữ liệu, MATCH (Mã công ty, Mã công ty cột, 0), MATCH (Mã hàng, Mã mục hàng, 0))

Khi thay thế nội dung bằng tọa độ tham chiếu, chúng ta có:

Tính đơn giá trong Excel

Phương pháp 4: Sử dụng hàm SUMPRODUCT để xác định đơn giá dựa trên nhiều điều kiện

Hàm SUMPRODUCT là một hàm có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng chức năng này để xác định đơn giá trong nhiều điều kiện. như sau:

Khi thay thế nội dung bằng tọa độ tham chiếu, chúng ta có:

Tính đơn giá trong Excel

Cả 4 phương pháp đều cho kết quả giống nhau.

Bạn thấy đấy, có nhiều cách khác nhau để thực hiện một yêu cầu trong Excel. Có rất nhiều chức năng có thể được sử dụng và có liên quan với nhau để giúp chúng ta đạt được kết quả mong muốn. Tìm hiểu thêm về Excel với phanmemfree.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE