Ghi Video
0
Download OBS Studio – Quay video Live Stream trực tiếp
1

OBS Studio là một phần mềm ghi hình và stream video trực tiếp, hiệu quả. Chương trình là phiên bản được viết lại hoàn toàn của Open Broadcaster Software, ...

Phần mềm bản quyền FULL miễn phí