Tampermonkey

Deal Score0
Deal Score0

Tampermonkey là tiện ích của trình duyệt Google Chrome, cho phép ghi và cài đặt kịch bản (script) người dùng, nâng cao tính năng của trình duyệt hoặc trang web thường xuyên ghé thăm. Tampermonkey cung cấp môi trường toàn diện để tạo và cài đặt kịch bản người dùng cho trình duyệt Chrome. Người dùng có thể tạo và tương tác với kịch bản theo cách mới, dễ dàng cài đặt, tùy chỉnh và quản lý kịch bản.

Cài đặt Tampermonkey rất đơn giản. Người dùng có thể tìm thấy tiện ích này trên cửa hàng Chrome web store hoặc có thể cài đặt thông qua file CRX. Sau khi cài đặt xong, Tampermonkey sẽ thêm một biểu tượng mới vào giao diện trình duyệt, từ đó người dùng có thể truy cập để tạo mới hoặc tắt kịch bản. Tải Tampermonkey cũng đi kèm với một bảng điều khiển trực quan, trong đó người dùng có thể tạo và quản lý kịch bản người dùng, thay đổi cài đặt của tiện ích.

Tampermonkey có thể được so sánh với các ứng dụng khác cho trình duyệt Chrome như Themes for Google Chrome và TV for Google Chrome. Themes for Google Chrome là một ứng dụng giúp thay đổi giao diện trình duyệt Chrome với bộ sưu tập giao diện đa dạng. Trong khi đó, TV for Google Chrome là một ứng dụng cho phép người dùng xem TV trực tuyến ngay trên trình duyệt Chrome với hàng nghìn kênh truyền hình miễn phí.

Tampermonkey có các tính năng chính như tạo và cài đặt kịch bản người dùng cho trình duyệt Chrome, tùy chỉnh và quản lý kịch bản, tích hợp trình chỉnh sửa để ghi kịch bản và hỗ trợ kết xuất vào máy tính, cũng như tính năng cập nhật kịch bản tự động.

Tính năng nổi bật của Tampermonkey bao gồm việc tạo script cho Chrome, tạo kịch bản cho trình duyệt và tùy chỉnh trình duyệt Chrome. Với Tampermonkey, người dùng có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình theo ý muốn và tạo ra các kịch bản độc đáo để tăng cường trải nghiệm duyệt web.

Như vậy, Tampermonkey là một tiện ích mạnh mẽ cho trình duyệt Chrome, cho phép người dùng tạo và cài đặt kịch bản người dùng, tăng cường tính năng trình duyệt và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web.

Monkey Tamper

Nhấp vào nút tải xuống.

Phần mềm FREE