Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2010

Bạn đang download Microsoft Excel 2010, một phiên bản mới tiên tiến trong bộ công cụ văn phòng Microsoft Office. Đây là một trong những công cụ bảng tính được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Các bạn cài đặt theo hướng dẫn để được sử dụng full chức năng mãi mãi nhé.

Chức năng chính của Excel

  • Soạn thảo tài liệu, bảng biểu
  • Tính toàn dữ liệu số
  • Phân tích dữ liệu đầu vào
  • Trích xuất thành phần cho dữ liệu đầu ra
  • Sử dụng các hàm If, Vlookup, Logic, SUM, AVG, … để quản lý dữ liệu

Phiên bản mới Microsoft Excel 2010 được Phanmemfree cập nhật vào 10/3/2020. Đây là một trong những phần mềm giúp tạo ra các bảng tính, cùng các tính năng, công cụ hỗ trợ người dùng tính toán dữ liệu nhanh, chính xác với số lượng hàng triệu ô tính. Bên dưới là tất cả các phiên bản của Excel mà bạn có thể tải về để sử dụng.

Các Phiên Bản Microsoft Excel

Các phiên bản Microsoft Excel, phần mềm tạo và quản lý bảng tính chuyên nghiệp của Microsoft.
Phiên Bản
Excel 2019
Excel 2016
Excel 2013
Excel 2010
Excel 2007
Excel 2003
Phần mềm FREE